Päijät-Hämeen Sijaisvanhemmat ry

Päijät-Hämeen Sijaisvanhemmat ry toimii Lahdessa ja sen ympäristökunnissa. Yhdistys on perustettu 19.3.1984. Kotipaikkana on Lahti. Yhdistys toimii yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki perhehoitajat riippumatta perhehoidon muodosta. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yhteisöt tai yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea sijaisperheyhdistyksemme toimintaa.

Yhdistys pyrkii tukemaan perhehoitajien ja perheiden asemaa järjestämällä virkistys- ja koulutustilaisuuksia jäsenperheille sekä toimimalla yhdyssiteenä sijaiskotien, sosiaalitoimen ja alan järjestöjen kanssa. Yhdistys mahdollistaa samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja aikuisten tapaamisia.