Tietosuoja

Perhehoitoliitto ry käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja vastuullisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen kerääminen ja ylläpitäminen perustuvat aina kahden väliseen sopimukseen, esimerkiksi jäsenyyteen tai asiakassuhteeseen.

Tietoja säilytetään joko palveluntarjoajien tai Perhehoitoliiton omalla palvelimella, jotka on suojattu palomuurein ja salasanoin. Palveluntarjoajien lisäksi vain Perhehoitoliiton työntekijöillä ja sen jäsenyhdistysten verkkosivujen tai jäsenrekisterin ylläpitäjillä tai Perhehoito-lehden asiakasrekisterin osalta lehden levikkimyyjällä on mahdollisuus päästä näkemään kerättyjä tietoja omalta osaltaan.

Perhehoitoliito ry käyttää henkilötietoja vain omaan toimintaansa ja henkilöistä kerätään vain se tieto, mitä Perhehoitoliitto ry tarvitsee tuottaakseen sovittuja palveluita. Perhehoitoliitto ei luovuta henkilötietoja eteenpäin paitsi esimerkiksi painotalolle, jotta Perhehoito-lehti voidaan lähettää jäsenyhdistysten jäsenille ja lehden tilaajille tai edellä mainitulle lehden levikkimyyjälle. Osoitteet toimitetaan kirjapainoon suojattuna tiedostona.

Perhehoitoliiton jäsenyhdistykset ovat oman jäsenrekisterinsä rekisterinpitäjiä. Heidän rekisteriselosteensa löytyvät yhdistyksen omilta verkksivuilta tai ne saa nähtäväksi pyydettäessä. Yhdistysten yhteystiedot löytyvät täältä.

Koska perhehoitoon liittyvät asiat ovat usein salassa pidettäviä, noudatamme toiminnassamme vaitiolovelvollisuutta. Muistutammekin, että esimerkiksi sähköpostissa ei saa lähettää meille sellaista tietoa, joka kuuluu salassapitovelvollisuuden piiriin.

Perhehoitoliiton verkkosivujen tietosuojaseloste

Perhehoitoliiton uutiskirjeen tietosuojaseloste

Perhehoitoliiton jäsenextranetin tietosuojaseloste