Pohjois-Pohjanmaan Perhehoitajat ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia perhehoitajien ja muiden sijaishuoltoa tuottavien tahojen sekä perhe- ja muuhun sijaishoitoon sijoitettujen aseman kehittäjänä ja oikeuksien puolustajana, ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja päätöksentekijöihin, edistää jäsenistönsä koulutus- ja virkistystoimintaa, tukea yhdistyksen jäseniä aatteellisesti heidän työssään sekä toimia yhdistyksen jäsenistön ja alan muiden toimijoiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä neuvottelu-, koulutus- ja virkistystoimintaa sekä toimittamalla ja kustantamalla alaa koskevaa tiedotusmateriaalia. Yhdistys harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä ryhtyy yhdistyksen tarkoitusta palveleviin muihinkin edellä mainitun kaltaisiin toimenpiteisiin.

Taloutensa tueksi yhdistys järjestää asianomaisella luvalla konsertteja, näyttelyitä, iltamia, naamiaisia, myyjäisiä, huutokauppoja tai muita vastaavia yleisötilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, jälkisäädöksiä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä perustaa rahastoja. Näiden suhteen toimitaan Suomen laissa säädetyllä tavalla.