Lapsen oikeudet perhehoitoarjessa -koulutus

05.11.2024 – 28.11.2024

Koulutuksessa tarkastellaan lapsen oikeuksien keskeisiä teemoja sekä teoriatiedon että perhehoitoarjen näkökulmasta.

Lapsikohtainen sekä tilanteeseen ja aikaan sidottu arviointi on keskeinen tekijä lapsen oikeuksia toteutettaessa. Se tarkoittaa sitä, ettei arjen kysymyksiin ole jokaiselle lapselle sopivaa vastausta. Tässä koulutuksessa saat tietoa ja mahdollisuuden tunnustella arviointiin perustuvaa ajattelutapaa, jonka avulla voit löytää yksittäisen lapsen tilanteeseen sopivan ratkaisun perhehoitoarjessa.

Koulutus on tarkoitettu perhehoitajille ja perhehoidon työntekijöille.

Koulutuksen jälkeen 

  • tunnistat lapsen oikeudet ja niiden ensisijaisuuden suhteessa muuhun lainsäädäntöön
  • ymmärrät tehtäväsi tuomia velvollisuuksia lapsen oikeuksien toteuttajana
  • osaat soveltaa tietoa edistääksesi lapsen oikeuksien toteutumista omassa tehtävässäsi

Koulutus on 2 op mittainen.

Aika: 
Koulutus toteutuu ajalla 5.-28.11.2024

5.11. Oppimisalusta aukeaa: itsenäinen oppimisympäristöön ja muihin osallistujiin tutustuminen

  1. Lapsen oikeudet suhteessa muuhun lainsäädäntöön sekä lapsen oikeus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin 

6.–13.11. vuorovaikutteinen itseopiskelu oppimisalustalla

14.11. verkkotapaaminen kello 13–15

  1. Lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja turvallisuuteen

15.–20.11. vuorovaikutteinen itseopiskelu oppimisalustalla

21.11. verkkotapaaminen kello 13–15

  1. Lapsen oikeus perheeseen ja läheissuhteisiin, oikeus opetukseen sekä lapsen oikeus kulttuuriin ja uskonnonvapauteen

22.-27.11.  vuorovaikutteinen itseopiskelu oppimisalustalla

28.11. verkkotapaaminen kello 13-15


Paikka: Oppiminen tapahtuu verkko-oppimisalustalla, jossa voit työskennellä itsenäisesti oman aikataulusi mukaisesti. Koulutus sisältää keskustelua ja ajatusten vaihtoa muiden kanssa oppimisalustalla. Yhteisissä verkkotapaamisissa syvennetään aiemmin opittua yhdessä.

Hinta: 89 € /hlö
Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan 31.10.2024 mennessä täällä, Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 31.10.2024 mennessä. Sen jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta veloitamme 100 % osallistumismaksusta. Ilmoittautumisen voi perua laittamalla sähköpostia osoitteeseen tapahtumasihteeri@perhehoitoliitto.fi. Osallistujan voi myös tarvittaessa vaihtaa maksutta. 

Kouluttajat: Lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari 

Lisätietoa: Järjestelyihin liittyvissä asioissa kysymyksiin vastaa tapahtumasihteeri@perhehoitoliitto.fi, puh. 044 766 3301 ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä anu.lehtosaari@perhehoitoliitto.fi, puh 040 310 1443