Perhehoitajien vertaisryhmät

Vertaisuuteen perustuvissa ryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilla on mahdollisuus ohjaajan tukemana jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Perhehoitoliitto suosittelee, että ryhmätoiminta on voimavaralähtöistä ja hyvää yhteistyötä rakentavaa.

Voimavaralähtöisessä ryhmätoiminnassa

  • tavoite on vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja elämänmyönteistä ajattelua sekä tukea elämäntaitoja ja perhehoitajan tehtävässä tarvittavia valmiuksia,
  • etsitään ja tunnistetaan omia voimanlähteitä ja elämään merkityksellistä sisältöä tuovia asioita,
  • noudatetaan ryhmätoiminnan eettisiä ohjeita (linkki ohjeisiin tulossa)

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät toimivat esimerkiksi alueellisten perhehoitoyksiköiden tai perhehoitoyhdistysten tai molempien yhteistyössä järjestämänä. Lisätietoja näistä ryhmistä saa yhdistyksiltä tai perhehoidon järjestäjältä.

Pienryhmät

Vertaisryhmien lisäksi yhdistyksissä toimii pienryhmiä. Ryhmällä ei ole välttämättä toiminnasta vastaavaa ohjaajaa, vaan joku perhehoitajista huolehtii käytännön järjestelyistä ja ryhmän koolle kutsumisesta. Osa pienryhmistä taas toimii hyvinkin samalla tavoin kuin vertaisryhmät. Lisätietoja alueesi pienryhmistä saa perhehoitoyhdistyksiltä.

Koulutetut vertaisryhmänohjaajat

Perhehoitoliitto kouluttaa perhehoitajien vertaisryhmien ohjaajia. Katso koulutettujen ohjaajien yhteystiedot täältä.

vertaistuki verkossa

Vertaistukea on yhä enemmän saatavilla netissä. Perhehoitoliiton jäsenyhdistyksillä on omia jäsenille tarkoitettuja suljettuja Facebook-ryhmiä. Lisäksi Perhehoitoliitto ylläpitää Facebook-ryhmiä yhdistysaktiiveille, läheis- ja sukulaissijaisvanhemmille, yksin toimiville perhehoitajille, mentoreille, työnohjaajille ja vammaisten henkilöiden perhehoitajien kouluttajille. Samoin Facebookista löytyvät ryhmät sijaisperheestä aikuistuneille ja sijaisperheen biologisille nuorille.

Sijaisperheiden nuorten chat

Sijaisperheheiden nuorten chat on tarkoitettu yli 13-vuotiaille sijoitetuille nuorille ja sijaissisaruksille. Mukaan pääsee rekisteröitymällä Tukinetissä ja luomalla nimimerkin. Chatissa ei toimita omilla nimillä. Keskustelussa on mukana ohjaajia.

Lisätietoja: Perhehoitoliiton nuorisotyöntekijä Tuulikki Köykkä, puh. 040 310 1447, tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi