Jäsenyhdistysten tuki

Neuvonta ja ohjaus

Perhehoitoyhdistykset saavat tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa muun muassa yhdistyksen talouden hoidossa ja lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden toteuttamisessa, viestinnässä tai yhdistysten erityistilanteissa. Tukeminen ja neuvonta tapahtuvat pääosin puhelimitse, mutta liitto pyrkii järjestämään myös yhdistyskäyntejä.

Lisätietoja: Katso Perhehoitoliiton henkilökunnan yhteystiedot.

Vapaaehtoistoiminnan tuki

Perhehoitoliitto tukee yhdistysten vapaaehtoistoimintaa neuvomalla ja ohjaamalla vapaaehtoistoiminnan aktivoimisessa ja järjestämisessä. Perhehoitoliitto kouluttaa vuosittain vapaaehtoistoimijoita perhehoitajien tueksi. Yhdistysten vapaaehtoisvastaavat saavat koulutusta ja tukea tehtäväänsä. He aktivoivat alueellista vapaaehtoistoimintaa ja toimivat yhdistyksensä vapaaehtoistoimijoiden tukena.

Yksi tärkeä tuki vapaaehtoisille ovat vuosittaiset koulutus- ja verkostopäivät. Perhehoitoliitto koordinoi vertaisasiantuntijoiden, vapaaehtoisvastaavien ja koulutettujen ryhmänohjaajien verkostoja. Verkostoissa mahdollistuu vertaistuki, hyvien käytäntöjen jakaminen ja toiminnan yhteinen kehittäminen.

Lisätietoja: Perhehoitoliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Titta Turunen, titta.turunen@perhehoitoliitto.fi, puh. 040 310 1449

Viestintä

Perhehoitoliitto tarjoaa perhehoitoyhdistysten käyttöön verkkosivupohjan osana perhehoitoliitto.fi-sivustoa. Samoin yhdistysten käytössä on oma extranet, jonne on koottu hyödyllistä tietoa yhdistystoiminnan tueksi. Extranetiin tarvitaan käyttäjätunnukset, jotka saa liitosta.

Lisätietoja: tiedottaja Olli Koikkalainen, olli.koikkalainen@perhehoitoliitto.fi, puh. 040 310 1446

Jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenlaskutus

Perhehoitoliitto ylläpitää perhehoitoyhdistysten jäsenrekisteriä ja perii keskitetysti yhdistysten jäsenmaksut. Yhteisestä jäsenrekisteristä yhdistysten jäsensihteerit saavat muun muassa jäsenluettelot ja osoitetarrat. Liiton toimistosihteeri opastaa tarvittaessa yhdistyksiä jäsenrekisterin käytössä.

Tunnuksia jäsenrekisteriin voi pyytää toimistosihteeriltä.

Lisätietoja: toimisto- ja taloussihteeri Anne Heiskanen, puh. 040 310 1440, toimisto@perhehoitoliitto.fi

Huomioimiset

1. Perhehoitoliiton ansiomerkit

Perhehoitoliitto myöntää pitkään toimineille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille yhdistyksen anomuksen mukaisesti ansiomerkkejä. Hopeisen ansiomerkin saa vähintään 5 vuoden toiminnasta perhehoitajana, kultaisen vähintään 10 vuoden toiminnasta ja ansiomerkin nauhoin vähintään 20 vuoden toiminnasta perhehoitajana.

Ansiomerkkien hakuohjeet löytyvät oheisesta lomakkeesta:

Lisätietoja: toimisto- ja taloussihteeri Anne Heiskanen, puh. 040 310 1440, toimisto@perhehoitoliitto.fi

2. Perhehoitoliiton pöytästandaari

Perhehoitoliiton pöytästandaari voidaan luovuttaa

  1. jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on saavuttanut ohjesäännön liitteenä olevan ansiolukutaulukon perusteella ansioluvun, jonka on oltava vähintään 90 tai
  2. henkilölle, joka on erityisen ansioitunut toiminnassaan ja vaikuttanut Perhehoitoliiton tarkoitusperien toteuttamiseen tai
  3. yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut toiminnassaan ja vaikuttanut Perhehoitoliiton tarkoitusperien toteuttamiseen.

Pöytästandaarin hakuohjeet löytyvät oheisesta lomakkeesta:

Lisätietoja: toimisto- ja taloussihteeri Anne Heiskanen, puh. 040 310 1440, toimisto@perhehoitoliitto.fi

Jäsenjärjestöavustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää jäsenjärjestöavustuksia, joiden tarkoitus on vahvistaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Avustus myönnetään keskusjärjestölle, joka myöntää edelleen avustuksia alueyhdistyksille sekä valvoo avustuksen käyttöä. Keskusjärjestö voi kohdentaa avustuksia esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai vertaistukeen sekä erilaisiin määräaikaisiin hankkeisiin, tapahtumiin, kampanjoihin, alueen yhteisiin hankkeisiin osallistumiseen jne.

Lisätietoja: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Titta Turunen, puh. 040 310 1449, titta.turunen@perhehoitoliitto.fi

Nuorten toiminta

Perhehoitoliiton nuorisotyön kautta voi hakea avustusta yhdistysten nuorten toimintaan. Lue lisää nuorisotyöstä.