Perhehoitajan vastuutyöntekijä ja yhteistyö

Perhehoitajalle nimetään vastuutyöntekijä, joka vastaa perhehoitajan saamasta tuesta. Vastuutyöntekijä voi olla hoidettavan prosessia hoitava työntekijä (esimerkiksi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä) tai muu tehtävään sopiva, myös yksityisen palvelutuottajan työntekijä. Perhehoitajalla tulee olla mahdollisuus tavata riittävästi vastuutyöntekijäänsä ja saada häneltä tukea hyvän perhehoidon toteuttamiseen. Riittävä yhteydenpito edistää myös yhteistyön toimivuutta. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan siitä, kuinka tämä käytännössä toteutuu.

Perhehoitajan on tärkeää tietää hoidettavan asioita hoitavan työntekijän ja perhehoitajan vastuutyöntekijän tehtävät osatakseen kääntyä asiassaan oikean työntekijän puoleen.