Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle olemme koonneet vastauksia niihin kysymyksiin, joita Perhehoitoliiton asiantuntijoilta usein kysytään. Toivottavasti löydät täältä vastauksen myös juuri Sinua pohdituttavaan asiaan.

Perhehoitajan toimeentulo

Mitä kulukorvaus kattaa?

Miten hoitopalkkio määräytyy?

Miten perhehoitajan tuloja verotetaan?

Mihin käynnistämiskorvaus on tarkoitettu?

Kuinka toimia, jos palkkion määrästä ei päästä yksimielisyyteen?

Voiko toimeksiantosopimuksen perusteella maksettavia hoitopalkkioita ja kustannusten korvauksia maksaa yrityksen tilille?

Voiko perhehoitaja saada osasairauspäivärahaa?

Tietojen vaihto

Mitä tietoja perhehoitajalla on oikeus saada hoidettavasta?

Kenellä on oikeus saada perhehoitajaa koskevia tietoja?

Saako perhehoitaja nähdä, mitä tietoja hänestä on kirjoitettu sosiaaliviranomaisen asiakirjoihin?

Saako sijoitettua lasta tai aikuista paikantaa tai muuten seurata puhelimella?

Voiko perhekodissa käyttää kameravalvontaa?

Mitä asianosaisjulkisuus tarkoittaa perhehoidossa?

Mikä on perhehoitajaa koskeva tieto ja missä sitä pitää säilyttää?

Kuka saa dokumentoida digitaalisesti, mitä ja mihin käyttöön?

Mitä voi tehdä, kun lapsen vanhempi postaa lapsen kuvia sosiaaliseen mediaan?

Jälkihuolto perhehoidossa

Mitä jälkihuollolla tarkoitetaan?

Miten jälkihuolto perhehoitona voidaan toteuttaa käytännössä?

Jälkihuoltoikäisen nuoren toiveet ja oikeusturva jälkihuoltoa järjestettäessä

Kenellä on oikeus olla osallinen ja päättää perhehoidossa asuvan asioista?

Mistä huostaanotetun ja perhehoitoon sijoitetun lapsen asioista perhehoitaja voi päättää?

Kenellä on oikeus olla osallinen ja päättää perhehoidossa asuvan asioista, kun henkilön päätöksentekokyky on heikentynyt?

Toimeksiantosopimus

Mikä on perhehoitajan rooli toimeksiantosopimusta tehdessä?

Miten toimeksiantosopimusta muutetaan?

Miten perhehoidon toimintaohjeen muuttaminen vaikuttaa voimassaolevaan toimeksiantosopimukseen?

Kuka voi irtisanoa toimeksiantosopimuksen?

Miten yksityisen palveluntuottajan ja perhehoitajan kanssa tehtyä sopimusta voi muuttaa?

Miten toimeksiantosopimuksen irtisanomisajan palkkio määräytyy?

Perhehoitajan työttömyysturva

Voiko perhehoitaja olla työtön?

Miten hoitopalkkio vaikuttaa työttömyysetuuteen?

Voiko perhehoitajuudesta jäädä työttömäksi tehtävän päättyessä?

Perhehoitajan tuki

Mistä perhehoitajan tukea koskevista asioista on tehtävä hallintopäätös?

Oikeus vapaaseen

Onko perhehoitajalla oikeus lomaan?

Mikä on perhehoitajalle vapaata?

Voiko perhehoitaja kerätä vapaita?

Kuka voi hoitaa lapset ja mummut perhehoitajan vapaan aikana?

Miten vapaan kuluminen lasketaan?

Miten pitämätön vapaa korvataan?

Miten toimitaan, jos sijaisperheen läheinen toimii satunnaisena lastenhoitoapuna tai sijaishoitajana?

Perhehoitajan täydennyskoulutus

Voiko perhehoitaja valita, mihin täydennyskoulutukseen hän osallistuu?

Työnohjaus

Miten työnohjausta saa?

Miten matkakustannukset työnohjausmatkoista korvataan?

Miten hoidettavien sijaishoito työnohjauksen ajaksi järjestetään?

Vertaistoiminta ja -tuki

Miten pääsen vertaistuen piiriin?

Toiminimellä perhehoitajana toimiminen

Voiko toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa toteuttaa toiminimellä?

Mitä toiminimellä perhehoitajana toimiminen tarkoittaa perhehoitajan näkökulmasta?

Onko toiminimellä toimiva toimeksiantosuhteinen perhehoitaja yrittäjä?

Mitä toiminimellä perhehoitajana toimiminen tarkoittaa kunnan tai kuntayhtymän näkökulmasta?

Perhehoitajan oikeusturva

Milloin perhehoitaja voi kannella omassa asiassaan aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle?

Muutoksenhaku perhehoitajan tukea koskevassa asiassa?

Tuleeko perhehoitajalle oikeudenkäyntikuluja, jos hän vie asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi?

Miten hallintoriitahakemus tehdään?