Kodista kotiin -hanke

STEA 2023-2026

Hankkeen julkaisut

Nainen ja kaksi miestä juttelevat pihalla.
Perhehoitaja Minna Väyrynen perhehoidossa olevien Nestor Mäkisen ja Harri Arran kanssa perhekodin terassilla Ylöjärvellä kesällä 2023. Kuva: Olli Koikkalainen

Perhehoitoliiton Kodista kotiin -hankkeessa rakennetaan toimintamalli, jonka avulla sovitetaan yhteen ikäihmisten palvelutarpeita ja perhehoitajien valmiuksia huomioiden perhehoidossa jaettu arki: elämäntavat, elämänlaadun keskeiset tekijät, ihmissuhteet ja elinympäristö. Tähän ei toistaiseksi ole ollut välineitä eikä osaamista.

Hankkeen taustalla on ymmärrys perhehoidon erityisyydestä hoivan muotona, kun se toteutuu yksityiskodissa, sekä tutkimuksen ja kokemuksen kautta rakentunut tieto onnistuneen ikäihmisten perhehoidon tekijöistä ja sitä uhkaavista seikoista.

Hankkeessa muotoiltava toimintamalli tarjoaa konkreettisen tuen onnistuneiden ikäihmisten perhehoitojen aloituksiin. Tavoitteena on lisätä ikääntyvien vaikutusmahdollisuuksia, pienentää riskejä perhehoidon epäonnistumiseen ja lisätä työntekijöiden osaamista oikea-aikaisiin ja toimiviin perhehoidon käynnistyksiin.

Kun Ikäihmisen inhimilliset ja hoivan tarpeet sopivat yhteen perhehoitajan toimintatapojen, osaamisen, valmiuksien ja arvojen kanssa, se tukee myös perhehoitajan hyvinvointia. Parhaassa tapauksessa molemmat kokevat elävänsä hyvää ja merkityksellistä elämää yhdessä.

Yhteistyössä ikäihmiset läheisineen, perhehoitajat ja työntekijät

Toimintamalli rakentuu vaiheittain yhdessä asianomaisten kanssa. Kehitämme mallia niin ikäihmisten ja heidän läheisensä kuin perhehoitajien ja perhehoidosta vastaavien hyvinvointialueiden työntekijöiden kanssa. Hankkeen eri vaiheissa he tuovat näkemyksensä toimintamallin sisältöön ja myös arvioivat sen toimivuutta.

Toimintamallia alettiin luoda syksyllä 2023 ikääntyvien työpajoissa ja haastatteluissa. Meitä kiinnostaa, mitä tietoa he tarvitsevat ja haluavat perhehoidosta ja perhehoitajasta pohtiessaan perhehoitoa palvelumuotona. Selvitämme myös, mitkä seikat ovat heille olennaisia sopivan perhehoitopaikan löytämisessä.

Ikääntyviltä saadun tiedon pohjalta hankkeen toisessa vaiheessa olemme työstäneet mallipohjaa perhehoitajien kanssa. Sen avulla perhehoitajat voivat kuvata esimerkiksi toimintaansa, vahvuuksiaan, valmiuksiaan, elämäntapaansa ja perhehoidon ympäristöä. Mallin tarkoitus on varmistaa, että sekä ikääntyvät ja heidän läheisensä että perhehoidon myöntämisestä vastaavat työntekijät saavat tarvitsemaansa, heille olennaista, tietoa perhehoitajista ja perhekodeista pohtiessaan hoivapalveluja ja palvelupäätöksiä.

Kolmas vaihe on toimintamallin rakentaminen aiempia tietoja hyödyntäen. Toimintamalli auttaa perhehoidon järjestäjää yhdensovittamaan ikääntyvien määrittelyt ja perhehoitajien kuvaukset. Kun toimintamalli on hiottu pilotoinnin avulla, hyvinvointialueiden työntekijät koulutetaan sen käyttöön, jotta he voivat hyödyntää sitä onnistuneiden perhehoitopäätösten tekemiseen.

Taulukko, jossa kerrotaan Kodista kotiin -hankkeesta.

Hankkeen yhteistyöorganisaatioita ovat Ikäinstituutti, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Muistiliitto, Omaishoitajaliitto ja Satakunnan hyvinvointialue. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitää hanketta perusteltuna ja ajankohtaisena ja on puoltanut sen toteutusta.

Hankkeen etenemistä voi seurata tämän sivun lisäksi Facebookissa Ikäihmisten perhehoito Perhehoitoliitto -sivulla.

Hankkeen julkaisut

Katso tästä, mitä hankkeessa on jo tuotettu:

lisätiedot

Haaste: Miten kerrot itsestäsi ja kuvaat omaa perhekotiasi potentiaalisille uusille asukkaille ja heidän läheisilleen?

Tällä hetkellä ikääntyvien tai heidän omaistensa ei ole helppoa löytää tietoa alueensa perhekodeista, kun he varautuvat tulevaisuuteen ja pohtivat tai etsivät itselleen tai läheiselleen sopivaa uutta kotia palveluineen. Onko teidän perhekodilla verkkosivut, FB-sivu tai muu someprofiili? Millainen esite perhekodista on tehty? Tuntuuko se toimivalta omaan kotiin sopivien uusien asukkaiden löytämisessä?

Kerro tai kysy lisää!

Hankesuunnittelija Hanni Salo, hanni.salo@perhehoitoliitto.fi tai puh. 044 766 3312.