Perhehoitajien vertaistapahtumat

Perhehoitoliiton vertaispäivät- ja viikonloput ovat joko ammatillisesti ohjattuja tai vertaisohjaajan vetämiä vertaistapahtumia. Tavoitteena on verkostoitua samassa elämäntilanteessa olevien kesken, tunnistaa omat vahvuudet ja ottaa ne käyttöön arjen voimavaraksi vertaisuuden voimaannuttamana.

Katso: tulevien vertaisviikonloppujen ja -päivien ajankohdat tapahtumakalenterista.

Riittävän hyvä sijaisvanhempi – sittenkin

Vertaisviikonloppu on tarkoitettu sijoituksen katkeamisen kokeneille sijaisvanhemmille. Viikonlopun tavoitteena on jakaa sijoituksen purkautumiseen liittyviä kokemuksia ja tunteita, voimaantua ja suuntautua tulevaisuuteen. Tuettu perhehoidon tukiprosessi sisältää myös sijoituksen katkeamisen jälkihoidon.

Minä yksin perhehoitajana

Ammatillisesti ohjattu vertaisviikonloppu perhehoitajalle, joka toimii tehtävässään yksin. Voit olla sijoitetun lapsen perhehoitaja tai sijaisvanhempi, ikäihmisen, vammaisen tai mielenterveyskuntoutujan perhehoitaja.

Jaksaminen voi toisinaan olla äärirajoilla, kun toimii sijaisvanhempana tai perhehoitajana yksin eikä kukaan toinen aikuinen ole jakamassa vastuuta eikä arjen iloja. Viikonlopun aikana käsitellään yksin toimivan perhehoitajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä arjen haasteita.

Tule verkostoitumaan toisten yksin perhehoitajana toimivien kanssa!

Sukulais- ja läheissijaisvanhempien vertaisviikonloppu

Sukulais- ja läheissijaisvanhempien vertaisviikonloppu on tarkoitettu perhehoitajalle, joka hoitaa sukulaislastaan tai läheisensä lasta. Vertaisviikonloppu on ammatillisesti ohjattu. Viikonlopun aikana käsitellään sukulaissijaisvanhemmuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä arjen haasteita. Tarkastelemme myös omaa tarinaa sukulaissijaisvanhempana sekä tehtävän mukanaan tuomia monia rooleja.

Tule verkostoitumaan muiden sukulaissijaisvanhempien kanssa!

Perhehoitajien parisuhdevertaisviikonloppu

Perhehoitajien parisuhdeviikonloppu on vertaisohjattu viikonloppu perhehoitajille, jotka haluavat panostaa parisuhteeseen omana ja koko perheen voimavarana. Voit olla sijoitetun lapsen perhehoitaja tai sijaisvanhempi, ikäihmisen, vammaisen tai mielenterveyskuntoutujan perhehoitaja.

Parisuhdeviikonloppu tarjoaa välineitä tarkastella oman parisuhteen kulmakiviä ja vahvistamisen paikkoja. Parisuhdeteemaan syvennytään yhdessä ryhmän ja oman puolison kanssa keskustellen.

Tule verkostoitumaan muiden perhehoitajien kanssa ja tutkimaan omaa parisuhdetta!

Ikäihmisten perhehoitajien vertaispäivät

Ikäihmisten perhehoitajille järjestetään vuosittain valtakunnalliset vertaispäivät. Vertaistuen lisäksi päivät sisältävät perhehoitoa tukevaa koulutusta. Valtakunnallisten päivien lisäksi uutena vertaistukimuotona on käynnistetty alueelliset vertaistuki- ja verkostoitumispäivät.

Tule verkostoitumaan ja tutustumaan muihin ikäihmisiä hoitaviin perhehoitajiin!