Perhehoitajan täydennyskoulutus

Perhehoidon onnistumisen kannalta perhehoitajien täydennyskoulutukseen kannattaa satsata. Nykyisin täydennyskoulutus nähdään jo perhehoitajan velvollisuutena, ei pelkästään perhehoitolain mukaisena oikeutena.

Suunniteltaessa perhehoitajien täydennyskoulutusta on tärkeää huomioida, että se vastaa sekä yleisiin että erityisiin tiedon tarpeisiin. Kaikille suunnattu täydennyskoulutus on tarkoituksenmukaista teemoittaa riittävän yleiseksi, kuten muistisairaan hoitaminen tai kiintymyskeskeinen vanhemmuus. Perhehoitajan asema on koulutusteema, joka koskettaa kaikkia perhehoidon muotoja.

Perhehoitajan tukea suunniteltaessa on tärkeää huomioida myös yksilöllinen sekä hoidettavan tarpeista että perhehoitajan valmiuksien vahvistamisesta syntyvät täydennyskoulutustarpeet. Yksilöllisiä, erityisiä koulutustarpeita voi syntyä esimerkiksi hoidettavan diagnoosin tai oirehdinnan vuoksi.

Perhehoitajien osallistuminen koulutuksiin edellyttää yleensä sijaishoidon järjestämistä, jossa hyvinvointialue voi auttaa esimerkiksi myöntämällä perhehoitajalle palveluseteleitä sijaishoidon järjestämiseen.

Tutustu Perhehoitoliiton koulutuksiin.