Vaikuttamistyö ja viestintä

Vaikuttamistyö

Perhehoitoliitto vaikuttaa perhehoitajien aseman parantamiseen ja perhehoidon kehittämiseen monilla tasoilla. Vaikuttamistyössä ovat liiton työntekijöiden ja hallituksen jäsenten lisäksi mukana perhehoitajista koostuva perhehoidon kehittämis- ja vaikuttamistyöryhmä. Perhehoitajien yhdistykset puolestaan vaikuttavat alueellisiin perhehoidon kysymyksiin.

Tutustu tästä Perhehoitoliiton poliittisiin tavoitteisiin.

Tärkeimpiä kumppaneita vaikuttamistyössä ovat perhehoitoa järjestävät hyvinvointialueet. Yhteistyötä vaikuttamisessa tehdään myös monien järjestöjen kanssa. Yhteistyöverkostoista merkittävimpiä ovat Perhehoitoliiton, Pesäpuu ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteinen PRIDE-toimikunta, valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon asiantuntijapäivät ja aikuisten perhehoidon työntekijöiden verkostot.

Perhehoitoliitto on mukana Monimuotoiset perheet -verkostossa. Verkostoon kuuluu kymmenen perhejärjestöä. Verkosto tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi olisi parempi paikka kaikenlaisille perheille. Tavoitteena on, että monimuotoiset perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden perheiden kanssa lainsäädännössä, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä työelämässä. Lisäksi verkoston tavoite on vahvistaa nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista monimuotoisuuden kohtaamisesta ja perheiden erityistarpeista.

Kehitysvammaliiton FASD Suomi -verkostossa jaetaan tietoa ja vahvistetaan osaamista FASD-oireyhtymästä.

Perhehoitoliitto on myös mukana eri hankkeissa yhteistyökumppanina. Niistä löydät lisää tietoa Kehittämistoiminta-sivuilta.

Perhehoitoliitto tekee yhteistyötä pohjoismaisessa perhehoitojärjestössä NOFCA:ssa (Nordic Foster Care Association) ja kansainvälisessä perhehoitojärjestössä IFCOssa (International Foster Care Organisation). Sekä NOFCA että IFCO järjestävät tapaamisia ja konferensseja. NOFCA:ssa on mukana järjestöjä kaikista Pohjoismaista. Perhehoitoliiton lisäksi Suomea NOFCA:ssa edustaa Pesäpuu ry.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Merja Lehtiharju, merja.lehtiharju@perhehoitoliitto.fi, puh. 040 310 1441.

Viestintä

Perhehoitoliitto ry:n viestinnän tehtävä on kertoa perhehoidosta, perhehoitajuudesta ja sekä Perhehoitoliiton toiminnasta sekä tukea liiton toiminnan tavoitteiden toteutumista. Viestinnällään liitto pyrkii vaikuttamaan perhehoidon edellytysten parantamiseen, kuten lainsäädäntöön, sekä perhehoidon kiinnostavuuden ja tunnettuuden lisäämiseen hoitomuotona.

Tärkeimpiä viestinnän kanavia ovat liiton verkkosivut, uutiskirje, sosiaalinen media sekä Perhehoito-lehti. Perhehoito-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti kertoo perhehoidon ajankohtaisista asioista ja jakaa tietoa perhehoitajille, viranomaisille, asiantuntijoille sekä kaikille perhehoidosta kiinnostuneille.

Perhehoitoliitto koordinoi vuosittaista Ajoissa kotiin -kampanjaa, jolla rekrytoidaan uusia perhehoitajia ja tiedotetaan perhehoidon mahdollisuuksista.

Perhehoitoliitto ylläpitää myös perhehoitajaksi.fi-sivustoa, jolta saa tietoa perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Lisätietoja: tiedottaja Olli Koikkalainen, olli.koikkalainen@perhehoitoliitto.fi, puh. 040 310 1446