Miten ikäihmisten perhehoitajaksi tullaan?

Mies ja nainen pelaavat fortuna peliä talon kuistilla. Takana näkyy myös muita ihmisiä.
Kuva: Olli Koikkalainen

Ikäihmisten perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan hyväksyy tehtävään hyvinvointialue.

Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutus- tai työtaustaa, jos perheeseen sijoitetaan korkeintaan neljä hoidettavaa. Perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneen tulee saada ennakkovalmennus tehtävään. Valmennusprosessin tarkoitus on selvittää henkilön/perheen valmiudet ryhtyä perhehoitajaksi. Jos perhehoitajuutta pohtiva elää parisuhteessa, on suositeltavaa, että kaikki parisuhteen aikuiset osallistuvat valmennukseen, jos suunnitelmissa on perhehoito perhehoitajan kodissa.

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon järjestämisestä vastaa hyvinvointialue. Hyvinvointialue voi rekrytoida ja valmentaa perhehoitajia alueelleen itse tai ostaa valmennuksen yksityiseltä toimijalta, kuten esimerkiksi perhehoitopalveluja tuottavalta yritykseltä, järjestöltä tai oppilaitokselta.

Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennus pohjautuu perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin.

Ikäihmisten perhehoitajalta edellytettävät valmiudet

 1. Ikäihmisen yksilöllisyyden huomioiminen
 2. Hyvän arjen ja hoivan turvaaminen
 3. Ikäihmisen terveydentilan ja toimintakyvyn muutosten ymmärtäminen
 4. Yhteistyön tekeminen
 5. Omasta osaamisesta ja voimavaroista huolehtiminen
 6. Perhehoitajan aseman tunnistaminen

Kun olet hakenut joko hyvinvointialueen tai muun toimijan järjestämään ennakkovalmennukseen, valmennuksen kouluttajat keskustelevat kanssasi ennakkovalmennukseen ja perhehoitajuuden harkitsemiseen liittyvistä kysymyksistä. Keskusteluissa selvitetään myös mahdollisia esteitä perhehoitajaksi ryhtymiselle.

Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus

Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennus pohjautuu perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin.

Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma, haluaako perhehoitajaksi tai kykeneekö hoitamaan tehtävää. Valmennuksessa saadut tiedot perhehoitajan tehtävästä auttavat päätöksenteossa.

Perhehoitajien valmentamista varten on ollut kaksi ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennusohjelmaa:

 1. Ikäihmisten valmennus perhehoitajille, joka antaa valmiudet toimia perhehoitajana omassa kodissaan.
 2. Toinen valmennusohjelma ns. kiertäville perhehoitajille, jotka toimivat sijaishoitajana perhehoitajan kodissa tai perhehoitajana ikäihmisen kotona.

Valmennusohjelmat ovat nyt yhdistymässä yhdeksi samankaltaiseksi valmennukseksi kentän kokemusten ja palautteiden perusteella. Näin kaikki valmennetut perhehoitajat ovat saaneet yhdenmukaisen valmennuksen, jolloin heille jää vapaus muuttaa perhehoidon muotoa niin, että hyvinvointialueet tietävät kaikkien valmennettujen voivan toimia kaikissa perhehoidon muodoissa ilman lisävalmennuksia. Valmennuksessa käsitellään perhehoitajana toimista perhehoitajan kodissa sekä perhehoitajana ikäihmisen omassa kodissa toimimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Valmennusohjelmista vastaa Perhehoitoliitto ry.

Suosittelemme, että hyvinvointialueet ja heidän yhteistyöoppilaitoksensa käyttävät Perhehoitoliiton ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennusohjelmaa, joka sisältää kouluttajakoulutuksen sekä valmennusohjelman ja koulutusmateriaalit. Kouluttajakoulutuksen käyneillä henkilöillä on oikeus käyttää liiton tuottamaa valmennusmateriaalia (vaatii kirjautumisen).

Ennakkovalmennuksen aikana kouluttaja(t) ja osallistuja arvioivat osallistujan valmiuksia tehtävään ja tekevät yhteisen loppuarvion. Mikäli tehtävän edellyttämät valmiudet todetaan, voi valmennuksen käynyt henkilö hakeutua perhehoitajaksi.

Loppuarvion perusteella hyväksytysti valmentautunut perhehoitaja voi hakeutua perhehoitajaksi myös muille hyvinvointialueille. Valmennuksen loppuarvio tulee voida esittää myös muualle perhehoitajaksi hakeutuessa. Hyvinvointialue hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään.

Valmennustapaamisten teemat

 1. Minustako perhehoitaja?
 2. Hyvän perhehoidon perustana on ikäihmisen tunteminen
 3. Tehtävänä hyvän arjen turvaaminen
 4. Ikäihmisen terveydentilan ja toimintakyvyn muutosten ymmärtäminen
 5. Kokemuksia perhehoidosta
 6. Perhehoito on yhteistyötä
 7. Omasta osaamisesta ja voimavaroista huolehtiminen
 8. Perhehoitajana aloittaminen ja perhehoitajan asema

Omassa kodissa toimivan ikäihmisten perhehoitajan valmennus

Valmennusprosessi sisältää kahdeksan ryhmätapaamista, yksilöllisiä tehtäviä, vierailun/harjoittelun perhekodissa ja tapaamisen valmennukseen osallistuvien kotona. Valmennuksen aikana sekä valmennukseen osallistuja että kouluttajat arvioivat yhdessä osallistujan valmiuksia perhehoitajan tehtävään.

Valmennuksessa käsitellään ikäihmisen hyvään hoivaan, huolenpitoon ja arkeen liittyviä asioita. Samoin valmennuksessa käydään läpi ikäihmisille tarkoitetun perhekodin tilavaatimuksia. Myös yhteistyö ikäihmisen muiden palveluiden ja omaisten kanssa on keskeinen valmennuksen teema. Valmennuksessa opitaan tunnistamaan omia kykyjä, halukkuutta ja omaa elämäntilannetta suhteessa perhehoitajan tehtävään sekä perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin.

Meidän sakki ennakkovalmennuksessa -tehtävävihko

Perhehoitoperheen aikuisten lisäksi on tärkeää, että perheen lapset saavat tietoa ja voivat valmentautua ja harkita asiaa omalta osaltaan. Harkinnassa tehtävävihko, käyttöä voi jatkaa myös perhehoidon alettua.

Lue seuraavaksi