Perhehoitajien vertaistuki

Perhehoitajuuteen ja sijaisvanhemmuuteen liittyy erilaisia asioita, tunteita ja tiedon tarpeita, joita vertainen ymmärtää parhaiten. Ymmärretyksi tuleminen ja toisen kokemuksista oppiminen on perhehoidon arjessa yksi tärkeä hyvinvoinnin lähde.

Yhdistystoiminnan kautta perhehoitoperheillä on mahdollisuus tavata toisiaan. Vertaisen tukea voi löytää myös vertaisryhmistä, vertaispäiviltä ja -viikonlopuista tai mentoritoiminnasta. Liiton nuorisotyö järjestää Sinut ry:n kanssa leirejä ja tapahtumia sijoitetuille nuorille ja sijaissisaruksille. Netin kautta vertaistukea on saatavissa asuinpaikasta riippumatta.

Perhehoitajan on hyvä muistaa, että myös vertaisryhmiin osallistuessaan häntä sitoo salassapitovelvollisuus eikä toisille perhehoitajillekaan saa paljastaa salassa pidettäviä tietoja.

Kun vertaisryhmää ohjaa tehtävään koulutettu henkilö ja se järjestetään yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, voidaan paremmin varmistua siitä, että ryhmässä keskustellaaan nimenomaan perhehoitoon ja perhehoitajuuteen liittyvistä asioista – ei sijoitetusta henkilöstä tai hänen perheestään.

Perhehoitoliitto kouluttaa ryhmänohjaajia. Lue lisää ryhmänohjaajakoulutuksesta.

Tutustu tarkemmin