Perhehoidon toimintaohje

Perhehoitoa säätelee lainsäädännön lisäksi perhehoidon toimintaohje sekä hyvinvointialueen ja perhehoitajan välinen toimeksiantosopimus.

Perhehoidon toimintaohje on julkinen asiakirja, jossa kuvataan, miten hyvinvointialue lakien ja laadittujen sopimusten pohjalta toteuttaa, ohjaa ja valvoo perhehoitoa.

Toimintaohje on ensisijaisesti ohje hyvinvointialueille ja niiden työntekijöille, mutta palvelee myös perhehoitajaa. Siksi perhehoitajan tehtävää suunnittelevan on hyvä saada toimintaohje viimeistään ennakkovalmennuksen aikana.

Toimintaohje on keskeinen osa perhehoitolain toimeenpanoa, sen soveltamista käytäntöön. Toimintaohje määrittää perhehoidon järjestämisen tavat, yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä ja varmistaa perhehoidon suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta. Toimintaohje on osa perhehoidon laadunvarmistusta, ja sen avulla varmistetaan hyvän perhehoidon toteutuminen.

Toimintaohje sisältää muun muassa

  • hyvinvointialueen velvollisuuksien ja oikeuksien kuvauksen perhehoidon järjestäjänä
  • perhehoidon osapuolten velvollisuudet ja oikeudet sekä vastuiden jakaantumisen kuvauksen

Huom! Tarkempia ohjeita ja suosituksia lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeiden laatimiseksi löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusta Lastensuojelun perhehoidon järjestäminen (2021). Tutustu julkaisuun tämän linkin kautta Julkari.fi-palvelussa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?


Jos pohdit esimerkiksi perhehoitajan vapaiden järjestämistä, erikseen korvattavia kustannuksia, oikeutta saada tietoja tai jotakin muuta perhehoidon käytäntöön liittyvää asiaa, tarkista, mitä sijoittavan hyvinvointialueen perhehoidon toimintaohjeessa asiasta sanotaan. Useat toimijat ovat julkaisseet toimintaohjeensa www-sivuillaan.