Perhehoidon järjestäminen ja valvonta

Perhehoidon järjestäminen ja sen valvonta on hyvinvointialueiden ja mihinkään hyvinvointialueeseen kuulumattomaton Helsingin kaupungin tehtävä. Hyvinvointialue päättää, tarjoaako se perhehoitoa lastensuojelun, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitomuotona. Hyvinvointialue myös vastaa perhehoitopalveluista ja tekee päätökset siitä, miten ne järjestetään.

Perhehoidon järjestäminen edellyttää hyvinvointialueilta kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta. Perhehoitopalvelut sisältyvät toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Hyvinvointialueella tulee olla perhehoidon toimintaohje, jossa määritellään muun muassa perhehoidon ja perhehoitajan tuen muodot.

Hyvinvointialueet järjestävät perhehoitoa toimeksiantosuhteisena tai ostavat perhehoitoa ammatilliselta perhekodilta.

Hyvinvointialue voi järjestää toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelukokonaisuuden itse eli tiedottaa, rekrytoida, valmentaa, kouluttaa, ohjata ja järjestää tuen perhehoitajille. Hyvinvointialue voi myös ostaa perhehoitoa ja/tai erilaista perhehoidon tukea perhehoitopalveluja tuottavilta tahoilta, kuten yrityksiltä tai järjestöiltä. Mitä silloin pitää ottaa huomioon?

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajana välinen sopimus

Hyvinvointialueen tehtävä on myös etsiä lapselle, nuorelle tai aikuiselle hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava perhe sekä valvoa, että perhehoito onnistuu. Hyvinvointialue vastaa perhehoitoperheen ja perhehoitoon sijoitetun henkilön tuesta ja palveluista asiakassuunnitelman, erityishuolto-ohjelman, palvelusuunnitelman ja toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa perhehoidossa hoidettavalla on myös lääkehoitosuunnitelma tai lääkekortti, johon kirjataan henkilön lääkitystä koskevat ohjeet.

Katso infovideo ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä:

Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa hyvinvointialue ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Toimeksiantosuhteisia perhehoitajia toimii myös toiminimellä.

Toimeksiantosopimussuhteiset perhehoitajat ja perhekodin hyväksyy hyvinvointialue.

Järjestäessään perhehoitoa ostopalveluna hyvinvointialueet tekevät sopimuksen yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa.

Ammatillisesta perhehoidosta säädetään laissa yksityisistä sosiaalipalveluista. Lisätietoa saa aluehallintovirastoista ja verkosta Ammatillisten perhekotien liitosta.

Vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksulain mukainen maksu.

Heräsikö näistä kysymyksiä? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Katso opasvideot perhehoidon valvonnasta

Tällaista on perhehoidon valvonta:

Lakimies Jaana Tervo ja perhehoidon koordinaattori Merja Korpela keskustelevat valvonnan toteuttamisesta perhehoidossa: