Perhehoidon ennakkovalmennus

Perhehoitolain 6 §:n mukaan perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava ennakkovalmennus ennen tehtävään ryhtymistä koulutuksestaan tai työkokemuksestaan riippumatta. Ennakkovalmennuksen järjestämisestä vastaa perhehoitoa järjestävä hyvinvointialue (15 §).

Ennakkovalmennuksen tulee olla riittävän pitkä ja prosessinomainen ja sen tulee sisältää perhehoitajan asemaa, velvollisuuksia ja lainsäädäntöä koskeva osuus. Lisäksi valmennuksen tulee sisältää osallistujan valmiuksien arviointi sekä kouluttajien ja osallistujan yhteinen kirjallisen arvioinnin osallistujan valmiuksista. Valmennettavalle ennakkovalmennus on oleellinen osa perhehoitajan tehtävään valmentautumista.

Ennakkovalmennus räätälöidään sen mukaan, onko osallistuja kiinnostunut lasten ja nuorten perhehoidosta (PRIDE-valmennus), ikäihmisten perhehoidosta tai kehitysvammaisten, vammaisten tai muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten tai aikuisten perhehoidosta.

Jos perhehoitajaksi ryhtymistä harkitseva on käynyt PRIDE-valmennuksen, mutta haluaakin toimia muiden perhehoidon asiakasryhmien (ikäihmiset, vammaiset henkilöt, mielenterveyskuntoutujat) perhehoitajana, hänen valmiutensa tulee arvioida esimerkiksi koulutuksen, kokemuksen, perehdytyksen, tehtävien, ”harjoittelun” tai haastattelun avulla. Samoin toimitaan, jos perhehoitaja on käynyt KeVa- tai ikäihmisten perhehoidon valmennuksen, mutta haluaa toimia toisen asiakasryhmän perhehoitajana.

PRIDE-valmennus on käytävä aina lasten ja nuorten perhehoitajuutta harkittaessa.

Mikäli perhehoitaja on käynyt jonkun muun järjestämän valmennuksen kuin sijoitusta harkitsevan toimijan, perhehoitajan tulee esittää käymänsä valmennuksen loppuarviointi. Lisäksi voidaan pyytää suosittelijatietoa ja haastatella hänet samaan tapaan kuin työnhakija.

Perhehoitoliiton kouluttajakoulutukset

Perhehoitoliitto järjestää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidon valmennusryhmien vetäjien koulutusta sekä vastaa osallistujien valmennus- ja kouluttajamateriaalista. Tutustu kouluttajakoulutuksiin.

Koulutuksen käyneet saavat käyttöönsä Perhehoitoliiton valmennusmallin ja siihen liittyvät materiaalit, kuten valmennuskansiot. Perhehoitoliiton valmennusohjelmassa kouluttajapariksi suositellaan saman koulutuksen käynyttä, perhehoitajan tehtävässä pidempään toiminutta perhehoitajaa kokemuskouluttajana.

Ikäihmisten perhehoidon kouluttajamateriaali (kirjaudu käyttäjätunnuksilla)

KeVa-perhehoidon kouluttajamateriaali (kirjaudu käyttäjätunnuksilla)