Mielenterveyskuntoutujien perhehoito

Pipopäinen mies makoilee sängyllä ja kuuntelee musiikkia kuulokkeilla.
Kuva: Mikko Nikkinen

Psyykkisesti sairastuneen henkilön asuminen ja tuki voidaan järjestää perhehoitona joko perhehoitajan luona perhekodissa tai hoidettavan omassa kodissa. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa useita vuosia tai vuosikymmeniä. Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto, kun tarvitaan tilapäistä hoitoa ja huolenpitoa. Perhehoito sopii erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat psyykkisen sairauden vuoksi vahvaa tukea tai emotionaalista turvaa.

Mielenterveyskuntoutujien perhehoidon tavoite on tukea kuntoutumista, parantaa ja säilyttää toimintakykyä, opetella vuorovaikutustaitoja sekä lisätä henkilön valmiuksia toimia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Tavoitteena on lisäksi tukea kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa sekä ohjata häntä terveiden elämäntapojen, oikean ravitsemuksen ja liikunnan pariin. Mieluisan harrastuksen löytäminen ja ylläpitäminen lisäävät elämänlaatua.

Perhehoidon toteuttamisessa tehdään yhteistyötä erityisesti kunnan (vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueen) mielenterveyspalvelujen kanssa. Perhehoidossa olevan henkilön taloudellisista asioista vastaa usein edunvalvoja.

Yhteisöllisyys kuntouttaa

Perhekodin asukkaiden välisillä vertaissuhteilla on kuntoutumiselle suuri merkitys. Kokemusten mukaan asukkaiden välille syntyy aitoa välittämistä ja toisista huolehtimista. Perheyhteisön jäsenenä saa hyväksyntää sekä mahdollisuuden hioa omia särmiään ja toisaalta ymmärtämään rosoisuutta toisissa ihmisissä. Perhehoitajan tehtävä on mahdollistaa ja tukea yhteydenpitoa myös asukkaan läheisiin ja muihin tärkeisiin ihmisiin.

Perhehoito voi olla sopiva hoitomuoto, kun henkilö(llä) 

  • ei tarvitse laitoshoitoa
  • muut asumispalvelut ovat osoittautuneet soveltumattomaksi 
  • on päihdetausta tai peliriippuvuus
  • on selviytynyt kotioloissa mutta menettänyt läheisen henkilön tuen 
  • on psykogeriatrisia tarpeita mutta on fyysisesti suhteellisen hyväkuntoinen
  • on muistiin liittyviä haasteita
  • hyötyisi pienestä yksiköstä /perhekodin ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista
  • on omaishoidossa ja tarvitsee tilapäishoitoa omaishoitajan vapaan ajaksi
  • hyötyisi omaan kotiinsa saamastaan osavuorokautisesta perhehoidosta
  • on oikeutettu saamaan tukea lastensuojelun perhehoidon jälkihuoltona 

Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollisuus yksilölliseen huolenpitoon, koska perhekodissa olevien määrä on pieni ja hoitaja tai hoitajat pysyvät samoina. 

Perhehoidon eettisiä lähtökohtia ovat ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden vaaliminen, osallisuuden ja yhteisyyden rakentaminen, ihmisessä olevien voimavarojen tunnistaminen sekä toivon ja turvallisuuden luominen.

Katso video

Perhehoitoliiton videolla perhehoitaja Stiina Hänninen kertoo kokemuksiaan tilanteesta, jossa perhehoitoon on sijoitettu mielenterveyden haasteista kärsiviä nuoria:

Lue seuraavaksi