Perhehoitajan vapaa

Perhehoitajan oikeus vapaaseen on ensisijaisesti tukea jaksamiseen. Vapaan järjestyminen ja mahdollisuus irrottautua sitovasta ja usein myös vaativasta tehtävästä tukee perhehoitajan hyvinvointia, perhehoidon onnistumista ja perhehoidossa olevan henkilön hyvinvointia.

Perhehoitajalle syntyy oikeus kahteen vapaavuorokauteen jokaista sellaista kalenterikuukautta kohden, jolloin hän on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Oikeus vapaaseen on perhehoitajan oikeus. Oikeudestaan vapaaseen voi siis myös luopua ja sijoituksen aikana on mahdollisuus muuttaa mieltään.

Sijoittava hyvinvointialue on viimekädessä vastuussa sijaishoidon järjestämisestä, ellei asiasta ole toisin toimeksiantosopimuksessa sovittu. Sijoittavan hyvinvointialueen pitää tarvittaessa avustaa hoidettavan tarkoituksenmukaisen hoidon järjestämisessä perhehoitoajan vapaan ajaksi. Se voi tarkoittaa myös rahallista avustamista, esimerkiksi kustannusten korvaamista perhehoitajan itse hankkimalle hoitajalle. Tarkoituksenmukaista on, että rahallinen avustus kattaa lapsikohtaisesti sijaishoidosta perhehoitajalle aiheutuneet kulut.

Hyvinvointialueella ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta korvata käyttämätöntä vapaata rahana. Laki ei myöskään tunne käsitettä vapaan korvaus, vaikka se meillä arkikielessä on vahvasti käytössä.

Lue myös usein kysytyt kysymykset.