Neuvonta ja ohjaus

Perhehoitoliiton asiantuntijat ohjaavat ja neuvovat perhehoitajia pääasiassa puhelimitse. Perhehoitajat saattavat tarvita apua myös erilaisten lausuntojen ja kannanottojen teossa.

Perhehoitajien apuna ovat myös vapaaehtoiset perhehoitajat.

Perhehoitoliiton välityksellä on mahdollista saada myös lainopillista neuvontaa. Ota yhteyttä Perhehoitoliiton asiantuntijoihin sen mukaan, mitä perhehoidon muotoa asiasi koskee. Kokoamme yhteen yleisiksi koettuja ongelmia ja pyrimme löytämään niihin apua yhdessä perhehoitoon ja sen käytäntöihin erikoistuneiden juristien kanssa.

Perhehoitoliitto tarjoaa perhehoidon järjestäjille tukea perhehoidon kehittämiseen ja alueellisten perhehoidon järjestämistä koskevien keskustelujen järjestämiseen. Perhehoitoliiton työntekijöitä on kouluttautunut Sitran kehittämään Erätauko-menetelmään keskustelutilaisuuksien järjestämisen tueksi.

Vuonna 2023 Perhehoitoliittoon tuli yli 800 yhteydenottoa.

Voiko Perhehoitoliitto auttaa?

Onko omalla alueellasi tarvetta koota perhehoidon ihmiset yhteen ja keskustella yhdessä perhehoidon kysymyksistä? Ota yhteyttä: anu.lehtosaari@perhehoitoliitto.fi, puh. 040 310 1443