Vammaisten lasten ja aikuisten perhehoito

Ihmisiä on kokoontunut keittiön ruokapöydän ympärille syömään.
Perhehoitajat Osmo ja Hanni Kuokkanen sekä perhehoidossa asuva Miska Aropaasi. Lue Kuokkasten tarina klikkaamalla kuvaa. Kuva: Susanna Kekkonen

Vammaisen lapsen, nuoren tai aikuisen hoiva, huolenpito ja tarvittava tuki voidaan järjestää perhehoitona joko perhehoitajan kodissa (eli perhekodissa) tai hoidettavan omassa kodissa. Perhehoidon erityisiä vahvuuksia ovat pysyvät ihmissuhteet ja niiden luoma turva sekä mahdollisuus kiintymyssuhteisiin. Perhehoidossa eheän arjen perustana ovat toistuvat arkirutiinit ja ennakoitavuus.

Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytkestoista. Lyhytkestoinen perhehoitojakso on useimmiten 1–14 vuorokautta kuukaudessa tai se voi toteutua myös osavuorokautisena päivä- tai yöaikaisena perhehoitona. Yksi mahdollisuus on toimia sijaishoitajana perhekodissa ja mahdollistaa siten pitkäkestoisen perhehoitajan vapaa. Lue lisää eri vaihtoehdoista tältä sivulta.

Ilman perhehoitajaa ei ole perhehoitoa. Millainen voisi olla sinun tapasi toimia perhehoitajana? Muun muassa tätä asiaa sinulla on mahdollisuus pohtia ennakkovalmennuksessa.

Tilastotietoa vammaisten ihmisten perhehoidosta

THL:n tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2022 lopussa perhehoidossa 1 161 kehitysvammaista ihmistä ja vammaisille ihmisille suunnattuja perhekoteja oli 648. Kehitysvammaisten ihmisten perhehoitovuorokausia kertyi vuoden 2022 aikana yhteensä 186 129.

Katso alta vuoden 2020 vastaavat tilastot maakunnittain. Kuvitus on julkaistu alun perin Perhehoito-lehdessä 6/2021. Kuvituksen saa klikattua suuremmaksi:

Vammaisten henkilöiden perhehoidon määrää kuvaava tilasto vuodelta 2020.

Lue seuraavaksi