Kehittämistoiminta

Perhehoitoliitto kehittää perhehoitoa muun muassa toteuttamalla kehittämishankkeita ja olemalla mukana yhteistyöjärjestöjen kumppanuushankkeissa. Hankkeet toteutetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella.

Perhehoitoliitossa käynnissä oleva hanke

Kodista kotiin (2023–26)

Kodista kotiin -hankkeessa rakennetaan toimintamalli, jonka avulla sovitetaan yhteen ikäihmisten palvelutarpeita ja perhehoitajien valmiuksia huomioiden perhehoidossa jaettu arki: elämäntavat, elämänlaadun keskeiset tekijät, ihmissuhteet ja elinympäristö. Tähän ei toistaiseksi ole ollut välineitä eikä osaamista.

Toimintamalli rakentuu vaiheittain yhdessä asianomaisten kanssa. Kehitämme mallia niin ikäihmisten ja heidän läheisensä kuin perhehoitajien ja perhehoidosta vastaavien hyvinvointialueiden työntekijöiden kanssa.

Hankkeen yhteistyöorganisaatioita ovat Ikäinstituutti, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Muistiliitto, Omaishoitajaliitto ja Satakunnan hyvinvointialue.

Tutustu hankkeen sivuihin.

Yhteistyöhankkeet

Perhehoitoliitto on ollut mukana yhteistyökumppanina muun muassa näissä hankkeissa:

Munperheet-hankkeen (2018-2020) tavoite on luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun perhehoidossa. Hanketta koordinoi Pesäpuu ry. Hanke on osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Lue lisää hankkeesta Pesäpuu ry:n sivuilta.

Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi (2018-2020) on vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hanke, jonka tavoitteena on lisätä perhehoitoon pääsevien lasten osuutta lastensuojelun sijaishuollossa edistämällä sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Hanketta koordinoi Sateenkaariperheet ry. Lue lisää hankkeesta Sateenkaariperheet ry:n sivuilta.

Katso myös Perhehoitoliiton päättyneet hankkeet.