Ikäihmisten perhehoidon eri muodot

Kaksi naista halaa toisiaan sängyn reunalla.
Kuva: Susanna Kekkonen

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen asuu perhehoitajan perheessä ja saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.

Katso video

Perhehoitoliiton videolla tutustutaan ikäihmisten pitkäaikaista perhehoitoa tarjoavan Pääskynpesän perhekodin arkeen.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan kotona tai ikäihmisen omassa kodissa mahdollistavat omaishoitajan vapaan pitämisen tai tukevat vuorohoitona kotona asumista. Perhehoitojaksolla voidaan tukea ikäihmisen kuntoutumista esimerkiksi toimenpiteen tai sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.

Katso video

Perhehoitoliiton videolla esitellään ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon tarjoamia mahdollisuuksia.

Osavuorokautinen perhehoito

Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan kotona tai ikäihmisen kodissa voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista.

Katso video

Perhehoitoliiton videolla kuullaan, millaista ikäihmisten osavuorokautinen perhehoito on muun muassa omaishoitajan ja hoidettavan näkökulmasta.

Sijaishoitajana toimiminen

Perhehoitaja voi toimia myös sijaishoitajana perhekodissa ja mahdollistaa siten pitkäaikaisena toimivalle perhehoitajalle vapaan pitämisen.

Ikäihmisten toimeksiantosuhteisen perhehoidon tietopaketti

Perhehoitoliiton kokoama tietopaketti sisältää ajantasaista tietoa perhehoitajille, ikäihmisten perhehoidosta ja palveluista vastaaville työntekijöille ja muille ikäihmisten perhehoidon parissa työskenteleville.

Lue seuraavaksi