Perhehoitolain mukainen perhehoidon tuki

Vaikuttava tuki on yksilöllisesti perhehoitajan kanssa suunniteltua, ja se perustuu hoidettavan asiakas- tai palvelusuunnitelmaan kirjattaviin tarpeisiin ja jossa otetaan huomioon perhehoitajan valmiudet. Vaikuttava tuki huomioi koko perhehoitoperheen.

Jos perheessä on useamman hyvinvointialueen sijoittamia hoidettavia, on perhehoitajan vastuutyöntekijöiden järkevää tehdä yhteistyötä perhehoitajan tuen järjestämisessä. Päällekkäinen, eri perhehoidon toimijoiden tarjoama tuki saattaakin joissain tilanteissa olla kuormittavaa.

Perhehoitajan tukea suunniteltaessa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon koko perhehoitoperheen tilanne. Perhehoitoperheenä toimiminen ja muutokset esimerkiksi hoidettavan voinnissa saattavat vaikuttaa koko perhehoitoperheen arkeen. Myös monet hoidettavaa koskevat päätökset koskettavat muitakin perheenjäseniä.

Perhehoitajalle on tarjolla perhehoitolain mukaista tukea ja vertaistukea. Jälkimmäisestä kerrotaan Tukea ja ohjausta -osiossa. Myös monet järjestöt tarjoavat tukea ja koulutusta sekä tuottavat erilaisia palveluja, joista voi olla hyötyä ja apua sekä perhehoitoperheille että perhehoidon työntekijöille (esimerkiksi Kehitysvammaliiton FASD-toiminta, Muistiliitto alueyhdistyksineen sekä Suomen Muistiasiantuntijat).

Lisätietoa perhehoitolain mukaisesta perhehoidon tuesta

Katso myös opasvideo perhehoitajien tuesta: