Mentori perhehoitajan tukena

Mentorointi on tavoitteellinen perhehoidon tukimuoto, joka avaa perhehoitajalle mahdollisuuden tarkastella identiteettiään perhehoitajana, kasvuaan perhehoitajaksi tai toimintaansa perhehoidon arjen joskus yllättävissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Mentorointisuhteessa ovat kokenut perhehoitaja (mentori) ja perhehoitaja (aktori). Mentorointisuhteen mahdollistaa ja yhteisiin arviointeihin osallistuu mentorointitoimintaa koordinoiva työntekijä. Mentorointitoiminta on tavoitteellista ja määräaikaista toimintaa, josta sovitaan kirjallisesti perhehoidon tukiorganisaation kanssa.

Mihin mentorointi sopii? Mentorointitoiminta täydentää perhehoidon tukimuotoja, mutta ei korvaa esimerkiksi perehdytyksen, työnohjauksen tai vertaistuen tarvetta. Erityisen tärkeä rooli mentorilla on perhehoitajuuden alussa perhehoitajan identiteetin kasvun tukena ja yllättävissä, uusissa tilanteissa tukijana. Kyseessä on aktorin kehitys- ja kasvuprosessi, jota mentori tukee ja ohjaa.

Mentori on hiljaisen tiedon ja kokemuksen välittäjä, arjen tilanteiden avaaja ja sillanrakentaja eri osapuolten välillä.

Mentorointitoimintaan pääset tutustumaan tarkemmin Mentorointi perhehoitajan tukena -oppaasta. Oppaan lisätiedot ja tilausohjeet löydät Tuotteet-sivuiltamme.

mistä mentori?

Mentorointitoimintaan pääset tutustumaan tarkemmin Mentorointi perhehoitajan tukena -oppaasta. Oppaan lisätiedot ja tilausohjeet löydät Tuotteet-sivuiltamme.

Mentorointitoimintaa organisoivat kunnat, kuntayhtymät ja perhehoitopalveluja tuottavat järjestöt ja yritykset. Monet toimijat tarjoavat mentoria perhehoitajalle osana sijoitusprosessin aikaista tukea. Perhehoitaja voi tiedustella mentoria omalta vastuutyöntekijältään.

Perhehoitoliiton mentorointikoulutuksen käyneiden mentoreiden ja mentorointitoimintaa organisoivien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät mentoripankista.

minustako mentori?

Perhehoitoliitto järjestää mentorointikoulutusta kokeneille sijaisvanhemmille ja perhehoitajille sekä perhehoidon työntekijöille.

Keskustele oman kuntasi, kuntayhtymän tai muun perhehoitopalveluja tuottavan toimijan kanssa toiveestasi ryhtyä mentoriksi.

Avointen mentorointikoulutusten ajankohdat löydät tapahtumakalenteristamme.

mentorointitoimintaa organisoimaan?

Laadukas mentorointitoiminnan organisointi on osa tuen onnistumista. Perhehoitoliitto järjestää mentorointikoulutusta kokeneille perhehoitajille sekä perhehoidon työntekijöille. Järjestämme koulutuksen halutessanne myös omalla alueellanne. Tutustu koulutuksen sisältöön ja pyydä tarjous!

Muistilista mentorointitoiminnan organisointiin

Mentorointitoimintaa organisoivan tahon tehtävänä on huolehtia mentorointitoiminnan rakenteista eli

  • mentorointitoiminnan sisällyttäminen perhehoidon toimintaohjeeseen,
  • mentoroinnista tiedottaminen perhehoitajan tukimuotona,
  • mentoreiden saatavuudesta huolehtiminen sekä
  • mentoreiden tuesta huolehtiminen

Mentorointitoimintaa varten on käytettävissä seuraavat materiaalit:

  • Suositus mentorointitoiminnan organisoinnista
  • Mentorointisopimus
  • Palkkiosopimus mentoroinnista
  • Laskutuslomake toteutuneesta mentoroinnista

Kysy lisää materiaaleista: