Perhehoitoliiton strategia

Perhehoitoliiton toimintaa ohjaa strategia. Se on luotu yhdessä perhehoitoyhdistysten kanssa, ja sen on hyväksynyt Perhehoitoliiton ylin päättävä toimielin, liittokokous.

Strategiakaudella 2023–26 Perhehoitoliitto pyrkii monipuolistamaan talouttaan, edistämään perhehoitajien hyviä toimintaedellytyksiä, vahvistamaan rooliaan tunnettuna asiantuntijana ja varmistamaan, että perhehoitoyhteisö toimii ja voi hyvin.

Seuraavassa on lueteltu Perhehoitoliiton vuosien 2023–26 keskeiset strategiset valinnat (A–D) ja niistä johdetut päämäärät (A1–D3), jotka pyritään saavuttamaan strategiakauden loppuun mennessä.

A) Monipuolinen ja turvattu talous

 • A1) Maksuvalmius on varmistettu myös muuttuvissa oloissa.
 • A2) Asiantuntijaosaamisen myymisestä on toimivat prosessit ja siitä on saatu kokemuksia.
 • A3) Omarahoitus on kasvanut.

B) Perhehoitajille hyvät toimintaedellytykset

 • B1) Perhehoito on järjestettävä hyvinvointialueilla laadukkaasti ja perhehoidon eri muotoja yhdessä kehittäen.
 • B2) Perhehoitolain uudistamista on edistettävä. 
 • B3) Toimeksiantosuhteisen perhehoitajan sosiaaliturva on parantunut. 

C) Tunnettu asiantuntija

 • C1) Perhehoitoliiton rooli asiantuntijakeskuksena ja haluttuna yhteistyökumppanina kehittämistyössä ja lainsäädännön valmistelussa on vahvistunut entisestään. 
 • C2) Liitto tukee jäsenyhdistysten asiantuntijaosaamista vaikuttamistyössä hyvinvointialueilla.

D) Yhteisö toimii ja voi hyvin yhdessä 

 • D1) Perhehoitoliiton jäsenyhdistykset saavat tukea kootakseen yhteen kaikki perhehoidon muodot. 
 • D2) Perhehoitoliiton sisäinen yhteistyö on vahvistunut ja yhteistyö hyvinvointialueiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa monipuolistunut. 
 • D3) Jäsenyhdistykset ovat saaneet tukea lisätäkseen jäsentensä osallisuutta.