Neljä poikaa halaa pöydän ääressä. Neljä poikaa halaa pöydän ääressä.

Lataa ilmaiseksi

Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon

Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon (2021) on työstetty ikäihmisten kokemusten pohjalta Perhehoitoliiton Kotona perheessä -hankkeessa (2020–2023).

Suositukset ohjaavat perhehoitajan valintoja ja toimintaa arjessa. Ne ovat arvolupauksia hyvästä perhehoidosta. Suositukset toimivat myös perhehoidon järjestämisen, ohjaamisen ja valvonnan tukena. Toivomme niiden herättävän keskustelua perhehoidon arjesta myös ikäihmisten sekä heidän omaistensa ja läheistensä kanssa.

16-sivuinen vihkonen sisältää viisi ikäihmisten kokemuksiin perustuvaa valtakunnallista suositusta, niiden perustelutekstit ja esimerkkejä perhehoidon arjesta.

Huom! Suositusvihkosen paperiversioita voit tilata sähköpostitse osoitteesta minna.laine@perhehoitoliitto.fi

Katso myös suositusten esittelyvideo:

Lataa: Suositusvihko