Vaaliohjelmat syynissä: Näin puolueet lupaavat kehittää perhehoitoa hyvinvointialueilla

Perhehoidon tai sijaisperheet mainitsee aluevaaliohjelmassaan neljä eduskuntapuoluetta yhdeksästä. Vaikkei ohjelmassa puhuttaisi perhehoidosta, siihen saatetaan viitata esimerkiksi tavoitteella välimuotoisen asumisen kehittämisestä.

Kuvassa on iso vaaliuurna, minkä kyljessä on Suomen lippu.

Kun soteuudistus toteutuu vuoden 2023 alussa, kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoin myös toimeksiantosuhteisen perhehoidon osaaminen ja voimavarat keskittyvät 21 uudelle hyvinvointialueelle. 

Hyvinvointialueilla ylintä päätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot, joiden jäsenet valitaan ensimmäisissä aluevaaleissa 23.1.2022. Vain Helsingin kaupungissa perhehoidosta päättää jatkossakin kaupunginvaltuusto, sillä Helsinki ei kuulu uusiin hyvinvointialueisiin. 

Kävimme läpi nykyisten eduskuntapuolueiden aluevaaliohjelmista, mihin suuntaan puolueet lupaavat kehittää perhehoitoa, jos saavat vallan valtikan. Perhehoidon tai sijaisperheet mainitsee vaaliohjelmassaan neljä puoluetta yhdeksästä. 

Vihreät

  • Ikäihmisten kotihoitoa on kehitettävä monipuoliseksi ja moniammatilliseksi hoitomuodoksi samalla kun ympärivuorokautisesta hoivasta ollaan siirtymässä kotihoitoon ja uusiin välimuotoisiin palveluihin kuten perhehoitoon.
  • Perhehoidon on oltava lastensuojelun sijaishuollon toteuttamismuodoista ensisijaista. Tällä hetkellä perhehoitosijoitusten osuus kaikista sijoituksista vaihtelee merkittävästi eri alueilla.
  • Perhehoidon ja sijaishuollon palvelut ja perhehoitajien koulutus on hyvä keskittää maakunnallisiin yksiköihin. Jälkihuoltoa pitää tarjota perhehoidossa erityisesti silloin, kun nuori on ollut sijoitettuna perhehoitoon.

Keskusta 

  • Ikääntyneille ihmisille on kehitettävä myös uusia asumismuotoja kodin ja laitosmaisen asumisen väliin lähipalveluna. Esimerkiksi perhehoidosta ja tuetusta asumisesta on saatu hyviä kokemuksia.
  • Jotta omaishoitajat voivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulee hoidettavalle olla tarjolla turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka. Perhehoitoa on kehitettävä, jotta sitä käytettäisiin nykyistä enemmän sijaishoitomuotona. Perhehoito voidaan järjestää joko hoitajan tai hoidettavan kodissa.

Kristillisdemokraatit 

  • Tarvitaan yhteistyötä järjestöjen kanssa, mutta myös mahdollisuuksia ikäihmisten yhteisölliseen asumiseen ja perhehoitoon. Suositaan muistikylien tapaan toimivia seniorikeskuksia, yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa.
  • Myös perhehoitajien palkkioissa ja vapaissa on siirryttävä yhteneviin käytäntöihin.

Vasemmistoliitto 

  • Hyvinvointialueiden tulee panostaa sijaisperheiden rekrytointiin ja tukemiseen.
  • Omaishoitajien jaksamisen turvaamiseksi hyvinvointialueiden pitää panostaa omais- ja perhehoitoa tukeviin laadukkaisiin palveluihin. 

On hyvä huomata, että vaikkei jonkun puolueen aluevaaliohjelmassa mainittaisi perhehoitoa, siihen saatetaan viitata vaaliohjelmassa esimerkiksi tavoitteella välimuotoisen asumisen kehittämisestä. Perhehoito on myös voitu mainita puolueen muissa ohjelmissa. 

Jatketaan yhdessä vaikuttamista perhehoidon puolesta!

Tutustu myös

Avainsanat: , , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *