Ministeriön suositus hyvinvointialueille: Turvatkaa perhehoidon resurssit

Kolme naista ripustaa pyykkejä telineelle olohuoneessa.
Perhehoito on hoivaa, huolenpitoa ja arjen yhdessä elämistä yksityiskodissa. THL:n tuoreimman selvityksen mukaan perhehoitoa sai vuonna 2021 runsaat 3 300 ikäihmistä. Kuva ikäihmisten perhekodista Viitasaarelta. Kuva: Petteri Kivimäki / Perhehoitoliiton arkisto

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt suosituksiaan siitä, miten ikäihmisten palvelut järjestetään kestävästi ja laadukkaasti. Helmikuussa 2024 julkaistun laatusuosituksen tavoitteena on toimia hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjien, johdon, henkilöstön ja valvonnan sekä muiden toimijoiden työvälineenä palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Ikäihmisten perhehoito on saanut päivitetyssä laatusuosituksessa vahvemman jalansijan kuin edellisessä, vuonna 2020 julkaistussa suosituksessa. Ministeriö painottaa erityisesti perhehoidon yhdistämistä omais- ja kotihoidon palveluihin. Tässä nähdään mahdollisuuksia myöhentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja tukea omaishoitajan vapaata tai työssä käymistä. 

Perhehoitoliitto esitti laatusuositukseen määrällisiä tavoitteita ikäihmisten perhehoidon lisäämiseksi. Määrällisiä tavoitteita ei asetettu, mutta Perhehoitoliitto pitää myönteisenä, että hyvinvointialueiden suositellaan turvaavan perhehoidon edellytykset ja resurssit, seuraavan perhehoidon hoitopäivien määrän kehitystä sekä arvioivan perhehoidon kustannusvaikutuksia. 

Arvokasta ja omannäköistä elämää osana perhettä

Perhehoitoliiton mukaan tärkeää on niin ikään se, että laatusuositus huomioi ikäihmisten perhehoidon eri muodot: osavuorokautisen, lyhyt- tai pitkäaikaisen ja ympärivuorokautisen perhehoidon sekä mahdollisuuden saada perhehoitoa joko perhekodissa tai ikääntyneen omassa kodissa.  

Laatusuositus nostaa hyvänä käytäntönä esiin Perhehoitoliiton julkaisemat Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon. Suositukset pohjaavat ikäihmisten omiin kokemuksiin.

– Näiden saaminen osaksi laatusuosituksia on merkittävä asia. Tällä varmistetaan osaltaan sitä, että ne leviävät ja juurtuvat hyvinvointialueille, Perhehoitoliiton hankepäällikkö Minna Laine sanoo.

Perhehoitoliitto muistuttaa, että perhehoidolla voidaan vastata moniin laatusuosituksissa asetettuihin tavoitteisiin, kuten ennaltaehkäisemään raskaampien ja kodin ulkopuolisten hoivapalveluiden tarvetta.

– Perhehoidolla voidaan turvata ikääntyneille arvokas, omannäköinen elämä aktiivisena osana yhteisöä ja perhettä. Perhehoidossa tavallinen elämä kodissa ja perheessä tuovat merkityksekkyyttä jokaiseen päivään, Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Sanna Kosonen muistuttaa.

Lisätiedot

Avainsanat: , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *