Perhehoitoliitto: Perhehoitoperheitä syrjivä opintotukilain kohta on korjattava

Kuvassa on seteleitä ja kolikoita.
Kuvituskuva: Adobe Stock

Perhehoitoliitto vaatii opintotukilakiin muutosta, jotta perhehoitoon sijoitetun lapsen tai aikuisen elatukseen tarkoitettua kustannusten korvausta ei laskettaisi koko perheen käytössä olevaksi tuloksi. Liitto jätti lokakuussa asiasta lausunnon hallituksen esitykseen, jolla opintotukilakiin ollaan tekemässä muutoksia. 

Perhehoitoliiton esiin tuomassa epäkohdassa on kyse siitä, että toimeksiantosuhteisen perhehoitajan tai hänen lapsiensa opintotukea määriteltäessä huomioon otetaan myös perhehoidossa olevan hoidosta aiheutuvat kustannusten korvaukset, joita perhehoitajalle maksetaan. Perhehoitoliitto muistuttaa, ettei näitä veronalaisia kustannusten korvauksia pitäisi huomioida opintotuen määrää arvioitaessa, sillä ne eivät ole tosiasiallisesti perhehoitajan ansiotuloa; perhehoidossa olevan hoidosta aiheutuvat kustannusten korvaukset on tarkoitettu vain sijoitettavan lapsen, nuoren, vammaisen henkilön, aikuisen tai ikäihmisen elatuksesta syntyvien kustannusten kattamiseen. 

Epäkohta havaittiin opintukilain 19.12.2018 voimaan tulleen muutoksen jälkeen. Lain 19. pykälän 2. momentin mukaan ”Opiskelijalla on oikeus 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiseen opintorahaan, jos vanhempien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 43 000 euroa vuodessa.” Aiemmin laissa oli sanamuoto puhtaiden ansio- ja pääomatulojen määrä, eikä perhehoidettavan hoidosta aiheutuvia veronalaisia kustannusten korvauksia siten huomioitu perhehoitajan tai hänen lapsiensa opintotuen määrää arvioitaessa. 

Lain epäkohdan vuoksi Kela katsoo toimeksiantosuhteisten perhehoitajien veronalaiset ansiotulot toisinaan suuremmiksi kuin ne tosiasiassa ovat. Tästä syystä joidenkin perhehoitajien ja heidän lastensa opintotuki saatetaan määritellä pienemmäksi kuin sen kuuluisi olla tai oikeus opintotukeen voidaan evätä kokonaan.

Lisätiedot

Avainsanat: , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *