Perhehoitoliiton poliittiset tavoitteet

Lapsen tai aikuisen hoidon järjestäminen perhehoitona on inhimillinen ja kustannustehokas vaihtoehto. Toimeksiantosopimuksella yhteiskunta siirtää julkisen hallintotehtävän eli hoivan ja huolenpidon yksityisen henkilön eli perhehoitajan vastuulle.  

Perhehoito on olennainen osa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevaa sosiaalipalvelujen kokonaisuutta. Perhehoitoa ei kuitenkaan ole ilman perhehoitajia.  Jotta tehtävä on turvallinen perhehoitajalle, Perhehoitoliitto edistää seuraavia poliittisia tavoitteita:

  • Perhehoitolain päivittäminen on sisällytettävä Suomen hallitusohjelmaan.
  • Kaikkien perhehoitajien sosiaaliturvaa on parannettava. 
  • Perhehoitajille on taattava oikeus kahden vuoden hoitovapaaseen, kun sijoitettava lapsi on 3–17-vuotias.
  • Hyvinvointialueiden on toimittava valtakunnallisesti yhtenäisten perhehoidon toimintaohjeiden mukaisesti ja perhehoidon eri muodot on järjestettävä hyvinvointialueilla keskitetysti organisaatioittain. 
  • Perhehoidon mahdollisuuksia on hyödynnettävä nykyistä monipuolisemmin nuorten jälkihuollon järjestämisessä.

Tavoitteita on avattu seuraavassa tarkemmin:

1. Perhehoitolain uudistaminen on kirjattava hallitusohjelmaan

2. Kaikkien perhehoitajien sosiaaliturvaa on parannettava

3. Yhtenäisiä käytäntöjä hyvinvointialueille

4. Perhehoidon mahdollisuuksia on hyödynnettävä nykyistä monipuolisemmin nuorten jälkihuollon järjestämisessä