Neljä poikaa halaa pöydän ääressä. Neljä poikaa halaa pöydän ääressä.

Verkkokauppa

Maksuttomat oppaat, tietopaketit ja käsikirjat

Hyvää perhehoitoa ikäihmisille – Toimeksiantosuhteisen perhehoidon tietopaketti

Tietopaketti toimii tietolähteenä perhehoidon moninaisissa kysymyksissä ja tilanteissa perhehoitoa käynnistettäessä ja järjestettäessä.

Lue lisää

Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon

Suositukset ohjaavat perhehoitajan valintoja ja toimintaa arjessa. Ne ovat myös arvolupauksia hyvästä perhehoidosta.

Lue lisää

Pysyvyyden turvaaminen perhehoidossa – Käsikirja sijoituksen purkamisen ehkäisemiseksi

Käsikirjassa käydään läpi perusasiat pysyvyyden turvaamisesta pitkäaikaisessa perhehoidossa ja sijoitusten purkautumisen ehkäisemisestä.

Lue lisää

Sijoituksesta adoptioon? -tietopaketti

Perhehoitoliiton ja Adoptioperheet ry:n yhdessä toteuttama tietopaketti on suunnattu ensisijaisesti sosiaalityöntekijöille.

Lue lisää

Sisarussuhteiden vahvistamisen käsikirja

Käsikirja kuvaa, miten koko sijaisperhe ja erityisesti sisarussuhteet voidaan huomioida lastensuojelutyön ja sijaisperhetoiminnan arjessa.

Lue lisää

Työnohjaus sijaisvanhemmuuden tukena -opas

Opas selventää työnohjauksen mahdollisuuksia silloin, kun toimitaan sijaisperheiden kanssa.

Lue lisää