Neljä poikaa halaa pöydän ääressä. Neljä poikaa halaa pöydän ääressä.

Lataa ilmaiseksi

Broschyren: Vad är familjevård för äldre?

Broschyren Vad är familjevård för äldre? vänder sig till äldre och deras anhöriga. Den redogör komprimerat bland annat för vilka olika former av familjevård för äldre det finns, för vem familjevård kan passa, vilken roll välfärdsområdena har i familjevården och vad som förutsätts av en familjevårdare.

Ladda ner: Broschyren: Vad är familjevård för äldre?