Neljä poikaa halaa pöydän ääressä. Neljä poikaa halaa pöydän ääressä.

Lataa ilmaiseksi

Om att stärka syskonrelationerna – En handbok

Handboken är avsedd som stöd och hjälp för yrkespersonal som arbetar med familjehemsfamiljer och som inspiration och uppmuntran för familjevårdarna. Boken ger dig möjlighet att beakta hela familjen ur många olika perspektiv.

Vi hoppas att handboken hjälper dig att stärka den relationsorienterade familjevården. Ta den till hjälp på det sätt som lämpar sig bäst för din uppgift. Hitta en metod för att hantera familjemedlemmarnas känslor eller låt dig inspireras av syskongrupperna och delta i handledarutbildningen för Vårt gäng -syskongrupper.

Ladda ner: Handboken