Neljä poikaa halaa pöydän ääressä. Neljä poikaa halaa pöydän ääressä.

Lataa ilmaiseksi

Rekommendationerna för god familjevård i de äldres vardag

Rekommendationerna för god familjevård i de äldres vardag har utarbetats inom Förbundet för Familjevårds projekt Kotona perheessä (2020–2023) med grund i äldres erfarenheter. Vi vände oss till experter – de äldre själva – för att få veta vad som ska ingå i god familjevård och den äldres vardag.

Rekommendationerna om en god vardag ger familjevårdaren vägledning i vardagens val och handlingar. De är värdelöften om god familjevård. Rekommendationerna utgör samtidigt ett stöd vid ordnandet, ledningen och övervakningen av familjevård.

Vi hoppas att rekommendationerna väcker diskussion om familjevårdens vardag även med de äldre och deras anhöriga och närstående.

 

Ladda ner: Rekommendationerna