Usein kysyttyä koronaepidemian aiheuttamista muutoksista perhehoitoon

Toivomme perhehoitajilta myös kärsivällisyyttä näissä yhteisissä talkoissa, sillä vastausten saaminen moniin kysymyksiin voi kestää, koska sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset ovat näinä päivinä kuormitettuja. Suosittelemmekin, että perhehoitajat ottaisivat tämän huomioon ja kysymyksissään selkeästi toisivat ilmi, onko avun tai tiedon tarve akuutti vai voiko asiaan palata myöhemmin. Tämä helpottaa myös perhehoidon työntekijöiden työtä.

On tärkeää, että ohjeet tulevat suoraan viranomaisilta, koska päätösvalta toimenpiteistä on kunnilla, jotka puolestaan seuraavat hallituksen ja ministeriöiden antamia ohjeita. Ohjeet saattavat myös lähiviikkoina muuttua, koska viranomaiset luonnollisesti reagoivat tilanteen vaatimiin muutoksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan työn alla ohjeistusta, josta tulemme tiedottamaan heti, kun se valmistuu.

Jos tapaaminen kasvokkain ei ole mahdollista, pitäkää aivoriihi lapsen/nuoren läheisten kanssa siitä, millä erilaisilla tavoilla voi verkossa tehdä yhdessä asioita.

Lastensuojelun perhehoito

Sijoitetun lapsen ja nuoren tapaamisjärjestelyt: rajoitetaanko tapaamisia koronaepidemian takia?

– Jos tapaamisten toteuttamisessa on uudelleenarvioinnin tarvetta esimerkiksi siitä syystä, että sijoitettu lapsi/nuori, perhehoitaja tai hänen perheenjäsenensä tai sijoitetun lapsen läheinen kuuluu riskiryhmään, ota yhteys lapsen/nuoren asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Hänen tehtäväänsä kuuluu arvioida kunkin lapsen kokonaistilanne.

Jos tapaaminen kasvokkain ei ole mahdollista, pitäkää aivoriihi lapsen/nuoren läheisten kanssa siitä, millä erilaisilla tavoilla voi verkossa tehdä yhdessä asioita: voiko vanhempi esimerkiksi kuulustella enkun sanoja tai voiko verkon välityksellä pelata yhdessä tms.

Hallituksen päätöksen mukaan erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tulee järjestää edelleen lähiopetusta.

Lasten ja nuorten koulunkäynti: saavatko perhehoidossa olevat, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret lähiopetusta koulussa?

– Jos koulun tarjoama tuki etäopiskelun sujumiseksi ei ole riittävää eivätkä sijaisvanhemmat pysty tässä erityistilanteessa jäämään kotiin esimerkiksi siitä syystä, että he työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla, ottakaa yhteyttä lapsen/nuoren asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Hänen tehtävänsä on ratkoa asiaa yhdessä perheenne ja koulutoimen kanssa sekä hakea lapselle/nuorelle ne palvelut, joita hän tarvitsee ja valvoa, että hän saa ne. Toki voitte myös itse olla yhteydessä lapsen/nuoren opettajaan ja kertoa perheenne tarpeista. Työnjaosta on hyvä sopia sosiaalityöntekijän kanssa. Hallituksen päätöksen mukaan erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tulee järjestää edelleen lähiopetusta. Tässä tilanteessa on myös ymmärrettävä se, että opetuksen ja palveluiden järjestämisessä voi olla viivettä.

Samoin ottakaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos tarvitsette poikkeustilanteen takia hoitoapua.

Jos perhehoitaja joutuu jäämään lasten hoidon järjestämisen vuoksi palkattomalle vapaalle, Perhehoitoliitto suosittaa, että sijoittajakunta maksaisi perhehoitajalle korotettua hoitopalkkiota perustuen hoidon sitovuuteen.

Mikäli perhehoitaja ei saa hoitopalkkiota, hänen toimeentulonsa vaarantuu ja perhehoitaja joutuu mahdollisesti hakeutumaan muihin tehtäviin.

Kustannusten korvaaminen: korotetaanko kulukorvausta, jos lapset eivät syö koulussa tai päiväkodissa?

– Kulukorvauksen kattavuudesta ja etenkin ennen sellaisten ratkaisujen tekemistä, joista syntyy lisäkustannuksia, kannattaa olla yhteydessä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään.

Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito

Jos sijoittava kunta peruu koronaepidemian takia sovittuja lyhytaikaisen perhehoidon jaksoja tai esimerkiksi hoidettavan kotona toteutettavaa perhehoitoa, Perhehoitoliitto suosittaa, että kunta siitä huolimatta maksaisi perhehoitajalle hoitopalkkion sovittujen jaksojen/päivien mukaisesti. Mikäli perhehoitaja ei saa hoitopalkkiota, hänen toimeentulonsa vaarantuu ja perhehoitaja joutuu mahdollisesti hakeutumaan muihin tehtäviin. Näin lyhytaikaisia perhehoitopaikkoja ei ole samaan tapaan tarjolla enää siinä vaiheessa, kun poikkeusolot päättyvät.

Avainsanat: , , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *