Yli puolet huostaanotetuista lapsista ja nuorista asuu perhehoitoperheissä

Suomessa oli kaikkiaan 17 885 lasta ja nuorta sijoitettuna kotinsa ulkopuolelle vuoden 2022 aikana, selviää THL:n kokoamasta Lastensuojelutilastosta 2022. Sijaishuollossa asuneista lapsista ja nuorista 11 477 (65 prosenttia) oli huostaanotettuja ja 4 498 kiireellisesti sijoitettuja. Lisäksi kodin ulkopuolella asui avohuollon ja jälkihuollon tukitoimin sijoitettuja lapsia ja nuoria.

Diagrammi, mikä kuvaa sijoitettujen lasten lukumäärän kehitystä.

Huostassa olleiden lasten ja nuorten määrä väheni vuodesta 2021 yhteensä 121:llä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kokonaismäärä pysyi kuitenkin ennallaan, sillä kiireellisesti sijoitettujen määrä nousi vuoden 2022 aikana saman verran eli 121:llä. 

Kaikista vuonna 2022 kodin ulkopuolella sijoitettuna olleista lapsista ja nuorista 7 584 (42 prosenttia) oli sellaisia, joiden viimeisin sijoituspaikka oli perhehoidossa sijaisperheessä. Perhehoidon prosenttiosuus on pysynyt kuta kuinkin samana vuodesta 2016 lähtien. Vielä 2010-luvun alkuvuosina osuus oli 35 prosentin luokkaa. 

Perhehoitajien toimeksiantosopimukset siirtyivät vuodenvaihteessa 2022–23 kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Nykyisiin hyvinvointialueisiin kuuluvilla kunnilla ja Helsingin kaupungilla oli vuonna 2022 toimeksiantosopimus kaikkiaan 5 162 perhehoitoperheen kanssa. Perheistä 1 089 (21 prosenttia) oli sijoitetun lapsen läheis- tai sukulaisperhe. 

Suhteellisesti eniten perhehoitoa Keski-Pohjanmaalla

Vuoden 2022 lopussa huostassa oli yhteensä 9 666 lasta ja nuorta. Heistä 5 314 (55 prosenttia) oli perhehoidossa sijaisperheissä. Perhehoidossa olleista huostaanotetuista 775 (15 prosenttia) asui sijoitettuna sukulaistensa tai muiden läheistensä perheisiin.  

Huostassa olleiden sijaishuollon muodot vaihtelevat huomattavasti lapsen iän mukaan: alle kouluikäisistä lähes kaikki olivat perhehoidossa sijaisperheissä, kun taas yli puolet 16–17-vuotiaista huostaanotetuista asui laitoksissa. 

Myös asuinseutu vaikuttaa lasten ja nuorten sijaishuollon muotoihin. Vuonna 2022 perhehoidon osuus huostassa olleista lapsista ja nuorista oli suurinta Keski-Pohjanmaalla (73 prosenttia), Ahvenanmaalla (71 prosenttia) ja Pohjois-Pohjanmaalla (66 prosenttia). 

Suhteellisesti vähiten huostaanotettuja lapsia ja nuoria asui sijaisperheissä Itä-Uudellamaalla (39 prosenttia), Keski-Uudellamaalla (41 prosenttia) ja nykyisen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueella (42 prosenttia).

Diagrammi huostaan otettujen lasten prosentuaalisesta osuudesta sijoitusmuodon mukaan ja hyvinvointialueittain kuvattuna.

Lisätietoa

Avainsanat: , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *