Kolme perhehoitajien yhdistystä yhdistyi Suomen Perhehoitajat ry:ksi

Kolme Perhehoitoliiton jäsenyhdistystä – Etelä-Karjalan Perhehoitajat ry, Etelä-Savon Perhehoitajat ry ja Kymenlaakson Perhehoitajat ry – on yhdistänyt toimintansa. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi elokuussa kolmikon uudeksi, yhteiseksi nimeksi Suomen Perhehoitajat ry.

Käytännössä yhdistyminen toteutui niin, että Kymenlaakson yhdistys muutti vuosikokouksessa nimensä Suomen Perhehoitajat ry:ksi ja sen jälkeen Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhdistysten jäsenet siirtyivät uuden yhdistyksen jäseniksi. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ryhtyivät tämän jälkeen ajamaan vanhoja yhdistyksiään alas.

Uusi yhdistys aloitti virallisesti toimintansa syyskuussa järjestäytymiskokouksella. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Hällback, joka luotsasi Etelä-Savon Perhehoitajat ry:tä, varapuheenjohtajaksi Minna Ahokas, joka johti Kymenlaakson Perhehoitajat ry:tä, ja sihteeriksi Johanna Litmanen, joka oli Etelä-Karjalan Perhehoitajat ry:n puheenjohtaja.

Kolme Perhehoitoliiton jäsenyhdistystä – Etelä-Karjalan Perhehoitajat ry, Etelä-Savon Perhehoitajat ry ja Kymenlaakson Perhehoitajat ry – on yhdistänyt toimintansa

– Yhdistymisen tarkoituksena on pystyä tuottamaan jäsenistölle entistä parempaa palvelua ja tukemaan jäsenistöä nykyistä monipuolisemmin. Tarjonta laajenee, kun jäsenet saavat käyttöönsä kaikkien kolmen yhdistyksen palvelut. Mitään ei ole tarkoitus lopettaa, vaan pyrimme säilyttämään kaikkien yhdistysten tähänastiset toiminnat, kuten lähivertaisryhmät, Ahokas kertoo.

Nimi kertoo kentän muuttumisesta

Yhdistymistä suunniteltiin pitkään, ja kolmen yhdistyksen jäsenet näyttivät sille vihreää valoa. Minna Ahokkaan mukaan yhteisyhdistyksen nimestä keskusteltiin etukäteen kaikissa yhdistyksissä ja siitä käytiin moniäänistä keskustelua Kymenlaakson Perhehoitajien vuosikokouksessa. Esille nousseet vaihtoehdot koettiin turhan monimutkaisiksi, ja Suomen Perhehoitajat ry hyväksyttiin nimeksi lopulta ilman äänestystä.

– Tämä nimi tuntui kaikenkattavalta. Vaikka perhehoitoyhdistysten nimet ovat perinteisesti olleet selkeästi maantieteellisiä, jäsenistöä voi silti olla mistäpäin maata tahansa eivätkä perhehoitosijoitukset ole aina siltä alueelta, missä perhehoitajat asuvat. Myös etäyhteydet ovat muuttaneet kenttää: perhehoitajat voivat saada palveluita entistä helpommin myös muilta alueilta tai yhdistyksiltä kuin kotiseudultaan, Ahokas kertoo.

”Tämä nimi tuntui kaikenkattavalta. Vaikka perhehoitoyhdistysten nimet ovat perinteisesti olleet selkeästi maantieteellisiä, jäsenistöä voi silti olla mistäpäin maata tahansa eivätkä perhehoitosijoitukset ole aina siltä alueelta, missä perhehoitajat asuvat.”

-Minna Ahokas

Suomen Perhehoitajat ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia toimeksiantosuhteisten perhehoitajien etujärjestönä ja edunvalvojana. Yhdistys edistää laadukkaan perhehoidon toteutumista alueellisena vaikuttajana sekä kehittää perhehoitajien, perhehoidossa olevien henkilöiden, viranomaisten ja alan yhteisöjen välistä yhteistyötä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki sellaiset hallituksen hyväksymät yksityishenkilöt, jotka toimivat tai aikovat toimia perhehoitajina ja hyväksyvät yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen.

Kolmanneksi suurin yhdistys

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueyhdistyksissä oli viime vuoden lopussa yhteensä 386 jäsentä. Uudesta yhdistyksestä tuli jäsenmäärältään kolmanneksi suurin Perhehoitoliitto ry:n jäsenyhdistys. Suurimmat ovat Uudenmaan Sijaisperheet ry (577 jäsentä 31.12.2021) ja Pirkanmaan Perhehoitajat ry (413). 

Perhehoitoliittoon kuuluu yhdistymisen jälkeen kaikkiaan 19 perhehoitajien yhdistystä ja Suomen Sijaiskotinuoret, Sinut ry. Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 4 164.  

Perhehoitoliiton varsinaisia jäseniä ovat lisäksi kumppanuusyhdistykset (Auta Lasta ry ja SOS-Lapsikylä ry). Liitolla on myös kolme yhteisökannatusjäsentä (AVA perhepalvelut Oy, Familar Oy ja Vaasan kaupungin perhehoito) sekä kolme kunniajäsentä.

Lisätiedot

Avainsanat: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *