Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia on nostettava vastaamaan todellisia elinkustannuksia

Pöydän päällä on lasipurkki, mikä on täynnä rahaa.
Kuvituskuva: Rodeo.fi

Perhehoitoliitto pitää välttämättömänä, että kunnat ja kuntayhtymät korottavat perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia, jotta ne saadaan vastaamaan rajusti kohonneiden elinkustannusten tasoa. 

Epävakaan maailmantilanteen takia elinkustannukset ovat nousseet tänä vuonna merkittävästi ja nousevat mitä ilmeisimmin edelleen. Tämä näkyy erityisesti asumisen, ruoan, energian ja polttoaineiden hinnoissa. Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2022 esimerkiksi liikenteen kuluttajahinnat olivat 14,6 prosenttia korkeampia kuin vuotta aiemmin, elintarvikkeiden 12,4 prosenttia ja asumisen 9,2 prosenttia. 

Perhehoitoliitto pitää välttämättömänä, että kunnat ja kuntayhtymät korottavat perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia, jotta ne saadaan vastaamaan rajusti kohonneiden elinkustannusten tasoa. 

Kunta siirtää toimeksiantosopimuksella julkisen hallintotehtävän perhehoitajalle, mutta perhehoitaja ei ole elatusvelvollinen suhteessa hoidettaviin lapsiin, aikuisiin tai ikäihmisiin. Perhehoitajalle maksettavista kustannusten korvauksista säädetään perhehoitolaissa, jonka mukaan perhehoidossa olevan henkilön hoidon ja ylläpidon kuluista maksetaan perhehoitajalle todellisten kustannusten mukainen korvaus. 

Kulukorvauksella on tarkoitus kattaa hoidettavan peruskuluja, kuten ruoka- ja asumiskuluja, terveydenhuollon menoja (käsikauppalääkkeet), hygieniatarvikkeita ja pienehköjä harrastuskuluja. Perhehoitolaki säätää kuukausittain maksettavan kulukorvauksen vähimmäismäärän, joka on tänä vuonna 437,44 euroa. Kunnat ja kuntayhtymät soveltavat perhehoitolakia edelleen toimintaohjeissaan, joissa määritellään muun muassa kulukorvauksen tarkka määrä. 

Ylimääräisen lapsilisän suuruinen tuki tarpeen

Kuukausittaisen kulukorvauksen tason kohottamisen vaihtoehtona perhehoitoperheiden kasvaneita elinkustannuksia voi kompensoida esimerkiksi ylimääräisen kulukorvauksen muodossa.

Kunta siirtää toimeksiantosopimuksella julkisen hallintotehtävän perhehoitajalle, mutta perhehoitaja ei ole elatusvelvollinen suhteessa hoidettaviin lapsiin, aikuisiin tai ikäihmisiin.

Marinin hallituksen syyskuussa tekemän talousarvioesityksen mukaan Kela maksaa joulukuussa 2022 perheille ylimääräisen lapsilisän kohonneiden elinkustannusten kattamiseksi. Tämän saavat myös ne lastensuojelun perhehoitajat, joille Kela maksaa sijoitetun lapsen lapsilisän ja joilla se lasketaan osaksi lapsesta syntyvien kuukausittaisten kulujen korvausta. Osa kunnista ja kuntayhtymistä kuitenkin perii perhehoitoon sijoitetun lapsen lapsilisän itselleen kattaakseen muun muassa perhehoidon ostopalveluiden kuluja, eivätkä nämä lastensuojelun perhehoitajat ole oikeutettuja myöskään ylimääräiseen lapsilisään.

Perhehoitoliitto esittää perhehoitajien yhdenvertaisen kohtelun nimissä, että kunnat ja kuntayhtymät maksavat edellä mainituille lastensuojelun perhehoitajille sekä vammaisten henkilöiden, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitajille lapsilisää vastaavan summan ylimääräisenä kulukorvauksena kattamaan perhehoitoperheiden kasvaneita elinkustannuksia. 

Lisätiedot

Avainsanat: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *