Perhehoidon valvonnan epäkohtiin voidaan puuttua lisäämällä kansallista ohjausta

Perhehoitoliitto ry antoi 16.2.2021 eduskunnan tarkastusvaliokunnalle kirjallisen asiantuntijalausunnon lastensuojelun perhehoidon valvonnan toimivuudesta ja ongelmakohdista sekä valvontaan liittyvistä parannusehdotuksista. Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari piti aiheesta myös puheenvuoron valiokunnan kansanedustajille.

Lausunto- ja puheenvuoropyyntö liittyivät kahteen valiokunnassa käsiteltävään asiaa: yleiseen lastensuojelupalveluiden valvonta-asiaan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukseen vuodelta 2019. Kertomuksessa todetaan muun muassa, että lastensuojelun sijaishuollon valvonta on riittämätöntä eikä aluehallintovirastoilla ole tarpeeksi toimivaltuuksia perhehoidon valvontaan.

Perhehoidon epäkohtiin puuttuva valvonta ei toteudu oikea-aikaisesti ja on paikoitellen sattumanvaraista. Syinä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden liian suuri työmäärä, vaihtuvuus ja erityisosaamisen puute.

Perhehoitoliiton mukaan valvonta ennen perhehoitosijoituksen alkamista toteutuu Suomessa pääosin hyvin. Puutteita on kuitenkin esimerkiksi tavoissa, joilla perhehoitajuutta harkitsevan tietoja tarkistetaan; tietopyynnöt saattavat olla ajallisesti rajaamattomia tai sisällöltään yksilöimättömiä.

Liitto huomauttaa, että perhehoidon epäkohtiin puuttuva valvonta ei toteudu oikea-aikaisesti ja on paikoitellen sattumanvaraista. Syinä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden liian suuri työmäärä, vaihtuvuus ja erityisosaamisen puute. Ongelmia on myös huoli-ilmoitusten perusteella tehtävien selvitysten läpinäkyvyydessä ja arvioitavien asioiden kirjaamisessa.

Ohjaus ja valvonta eivät huomioi riittävästi koko sijaisperheen ihmissuhteita eivätkä hoito- ja kasvatussuunnitelmat anna tarpeeksi konkreettisia ohjeita haastaviin kasvatustilanteisiin.


Myöskään perhehoitosijoituksen aikainen ohjaus ja valvonta eivät ole liiton mielestä riittäviä: perhehoitajien ohjaus on paikoin olematonta, tukitoimet eivät ole useinkaan suunnitelmallisia tai vastaa perhehoitajan tarpeisiin, ohjaus ja valvonta eivät huomioi riittävästi koko sijaisperheen ihmissuhteita eivätkä hoito- ja kasvatussuunnitelmat anna tarpeeksi konkreettisia ohjeita haastaviin kasvatustilanteisiin.


Perhehoitoliitto toteaa myös, että perhehoitoon liittyvän omavalvonnan sisältö ja käytännön toteutus sosiaalityön arjessa vaativat selvittämistä.

Perhehoitoliiton mielestä perhehoidon järjestämisvastuun muuttaminen aluepohjaiseksi helpottaisi perhehoidon valvontaa sekä tulevien sijaisperheiden rekrytointia ja valmentamista.


Lausunnossaan Perhehoitoliitto tarjoaa lääkkeeksi valvonnan ongelmakohtiin perhehoidon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta näitä laajemmalle aluepohjalle. Liiton mielestä perhehoidon järjestämisvastuun muuttaminen aluepohjaiseksi helpottaisi perhehoidon valvontaa sekä tulevien sijaisperheiden rekrytointia ja valmentamista, sillä näihin liittyvä erityisosaaminen olisi yhdessä paikassa ja alueen kaikkien kuntien käytössä. Alueellinen toimintamalli olisi myös nykyistä kustannustehokkaampi. 

Valvonnan parantamiseksi liitto näkee erityisen tarpeelliseksi myös perhehoidon kansallisen ohjauksen lisäämisen. Ohjauksen tulisi tähdätä THL:ssä valmisteilla olevan perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjeen (Lastensuojelun perhehoidon järjestäminen. Suositukset perhehoidon toimintaohjeiden sisällöiksi) käyttöönottoon kuntatasolla. Toimintaohjeeseen tulee sisällyttää esimerkiksi sosiaalityön laatukriteerejä siitä, kuinka nopeasti lasten, vanhempien ja perhehoitajien yhteydenottoihin on vastattava.

Lisätiedot: 

Avainsanat: , , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *