Perhehoitoliitto esittää perhehoitajille oikeutta hakea muutosta yhteydenpidon rajoittamispäätöksiin erityistilanteissa

Perhehoitoliitto ry on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdotuksiin, joiden pohjalta lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainsäädäntöä on tarkoitus kehittää vastaamaan nykyistä paremmin erityistukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Pyrkimyksenä on muun muassa helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja. 

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainsäädäntöä on tarkoitus kehittää vastaamaan nykyistä paremmin erityistukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.

Perhehoitoliiton mukaan ehdotuksiin sisältyy myönteisiä muutoksia, jotka

  • edistävät perhehoitajien jaksamista vaativassa tehtävässään (sijoitetun lapsen oikeus viivytyksettömiin terveydenhuollon palveluihin), 
  • lisäävät sosiaalityön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (sosiaalityöntekijän velvollisuus kirjata, miksi joku asianosaisista ei osallistu asiakasneuvotteluun) sekä 
  • varmistavat lapsen tarpeisiin vastaavan hoidon toteutumista (sosiaalityöntekijän velvoite toimittaa viipymättä sijaishuoltopaikkaan tiedot lapsen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi).

Pyrkimyksenä on muun muassa helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja.

Perhehoitoliitto esittää lainsäädäntöön kirjausta, että perhehoitajasta tulisi asianosainen yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksenteossa erityisissä tilanteissa, jolloin hänellä olisi myös muutoksenhakuoikeus päätöksiin. Erityistilanne voisi olla esimerkiksi koronavirusepidemian kaltainen tilanne, jossa perhehoitaja tai hänen huollossaan oleva lapsi kuuluu lääkärin arvion mukaan riskiryhmään.

Perhehoitoliitto katsoo lausunnossaan, että työryhmän ehdotus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän ylärajaksi (35 lasta / työntekijä) olisi parannus nykytilanteeseen, mutta määrä olisi edelleen liian korkea. Liitto ehdottaa asiakasmäärän maksimiksi 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden, mikä on myös sosiaalityöntekijöiden oma arvio riittävästä asiakasmitoituksesta esimerkiksi ammattijärjestö Talentian selvityksen mukaan. Perhehoitoliitto korostaa, että sopiva asiakasmitoitus on yksi keino vaikuttaa suotuisasti sosiaalityöntekijöiden pysyvyyteen ja asiakasta kohden käytettävään aikaan.

Perhehoitoliitto ehdottaa asiakasmäärän maksimiksi 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden, mikä on myös sosiaalityöntekijöiden oma arvio riittävästä asiakasmitoituksesta.

Perhehoitoliitto kiinnittää huomiota myös hoito- ja kasvatussuunnitelmaa koskeviin ehdotuksiin. Liitto esittää, että sosiaalityöntekijän kanssa yhdessä laadittavasta suunnitelmasta tehtäisiin myös väline sellaisten perhehoitoperheen haastavien kasvatustilanteiden ratkaisemiseksi, joissa on riski toimia lapsen perus- ja ihmisoikeuksien vastaisesti. Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi lapsen tai nuoren itsesäätelyn vaikeuksiin tai päihdekokeiluihin. Tilanteet ovat usein väistämättömiä, mutta niiden ratkomista ei voi jättää yksin perhehoitajan vastuulle. Liitto esittää, että toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimisvastuu olisi sosiaalityöntekijällä, sillä vastuun sälyttäminen perhehoitajalle ei sovi toimeksiantosuhteisen perhehoidon luonteeseen. 

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta. Lue lisää vaativan sijaishuollon lainsäädännön kehittämisestä ja siitä annetuista lausunnoista Lausuntopalvelu-sivustolta.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari, anu.lehtosaari@perhehoitoliitto.fi, p. 040 310 1443.

Avainsanat: , , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *