Avainsana: sosiaalityöntekijät

Kaksi tyttöä makaa lattialla ja kikattaa.

Kysy sijoitetulta lapselta, ketkä kaikki ovat hänelle tärkeitä elämässä – Saatat yllättyä!

Sijoitetun lapsen perhekuviot ovat pullollaan ulkopuolisten oletuksia. Mutta ovatko lapselle tärkeitä suhteita juuri ne, joita me aikuiset näemme niiden olevan?…

Lue lisää
Ihmisellä on käsissään paperista tehtyjä ihmishahmoja.

Aikuinen: Näin voit auttaa sijaiskotinuorta tuntemaan, että hän on turvassa

Kysyimme nuorten ajatuksia siitä, mikä on lisännyt turvallisuuden tunnetta perhehoidossa. Turvallisen aikuisen merkitystä ei voi korostaa liikaa, kirjoittavat Tuulikki Mattila…

Lue lisää
Paljon käsin piirrettyjä Perhehoitoliiton logoja vierekkäin ja allekkain.

Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien rajoitukset kirjattiin lakiin

Tasavallan presidentti allekirjoitti 22.12.2021 eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen, jolla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä rajataan portaittain. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vuodesta 2022…

Lue lisää
Paljon käsin piirrettyjä Perhehoitoliiton logoja vierekkäin ja allekkain.

Hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimisvastuu kuuluisi sosiaalityöntekijälle, ei perhehoitajalle

Perhehoitoliitto on antanut lausunnon lakiesitysluonnoksesta, joka muodostaa pohjan Suomen hallituksen suunnittelemalle lastensuojelulain muutokselle.  Lausunnossaan Perhehoitoliitto toivoo, että lastensuojelulakia muutettaessa kiinnitettäisiin huomiota…

Lue lisää
Paljon käsin piirrettyjä Perhehoitoliiton logoja vierekkäin ja allekkain.

Perhehoidon valvonnan epäkohtiin voidaan puuttua lisäämällä kansallista ohjausta

Perhehoitoliitto ry antoi 16.2.2021 eduskunnan tarkastusvaliokunnalle kirjallisen asiantuntijalausunnon lastensuojelun perhehoidon valvonnan toimivuudesta ja ongelmakohdista sekä valvontaan liittyvistä parannusehdotuksista. Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Anu…

Lue lisää
Paljon käsin piirrettyjä Perhehoitoliiton logoja vierekkäin ja allekkain.

Perhehoitoliitto esittää perhehoitajille oikeutta hakea muutosta yhteydenpidon rajoittamispäätöksiin erityistilanteissa

Perhehoitoliitto ry on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdotuksiin, joiden pohjalta lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainsäädäntöä on tarkoitus kehittää vastaamaan…

Lue lisää