Perhehoitajien kilometrikorvauksia syytä nostaa pikaisesti

Perhehoitoliitto kannustaa perhehoidon järjestäjiä nostamaan viipymättä perhehoitajille maksettavia matkakustannusten korvauksia. 

Syynä on polttoaineiden hinnan nousu, joka on nostanut esiin kysymyksen perhehoitajien kilometrikorvauksen riittävyydestä. Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien kilometrikorvauksia ei ole määritelty samalla tavoin kuin työsuhteisilla henkilöillä, mutta perhehoitajilla on oikeus saada verovapaana matkakorvauksena 0,25 euroa kilometriltä. 

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan esitystä verovapaan 25 sentin matkakorvauksen korottamisesta 30 senttiin. Hallituksen linjauksen mukaan korotus tulisi voimaan takautuvasti vuoden 2022 alusta.

Perhehoitoliitto kannustaa perhehoidon järjestäjiä nostamaan viipymättä perhehoitajille maksettavia matkakustannusten korvauksia. 

Perhehoitoliitto muistuttaa, että perhehoidon järjestäjä voi myös maksaa korkeampaa kilometrikorvausta kuin 25 senttiä. Tällöin perhehoitaja maksaa 25 sentin ylittävältä osalta veron.

Kunta siirtää toimeksiantosopimuksella julkisen hallintotehtävän perhehoitajalle, mutta perhehoitajalla ei ole velvollisuutta elättää perhehoidossa olevaa henkilöä. Perhehoitolain mukaan (17§) perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista maksetaan perhehoitajalle todellisten kustannusten mukainen korvaus.

Kustannusten korvaukset ovat veronalaista tuloa

Perhehoidossa, kuten monilla muillakin ammattialoilla, maksetaan kustannusten korvauksia, joita ei ole laissa erikseen säädetty verovapaiksi (tuloverolaki 29 §). Tämän vuoksi kustannusten korvaukset ovat veronalaista tuloa. 

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista maksetaan perhehoitajalle todellisten kustannusten mukainen korvaus.

Kustannusten korvaukset on tarkoitettu todellisten kulujen kattamiseen. Sen vuoksi perhehoitaja saa ne ilman eri selvitystä samansuuruisena vähennyksenä verotuksessa. Poikkeuksen muodostavat erikseen maksetut matkakulukorvaukset, jotka perhehoitajan tulee itse hakea vähennykseksi. 

Koska kustannusten korvausten vähennys otetaan huomioon sekä tulona että menona, perhehoitaja ei maksa korvauksista lopullisessa verotuksessa veroa. Vähennyksen voi ottaa huomioon jo ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin kustannusten korvauksen veronalaisuus ei vaikuta maksettavan veron määrään missään vaiheessa.

Lisätiedot

Avainsanat: , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *