Perhehoitoliiton liittokokous: Perhehoito hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle yhtenäisin toimintaohjein

Perhehoitoliiton liittokokous pitää sote-uudistukseen sisältyvien hyvinvointialueiden perustamista välttämättömänä, jotta hyvän perhehoidon edellytykset voidaan turvata. Toimeksiantosuhteisen perhehoidon laadukas ja tehokas järjestäminen vaatii onnistuakseen riittävän suuren väestöpohjan, keskitetyn koordinoinnin, erityistä osaamista ja yhtenäiset perhehoidon toimintaohjeet. Liitto näkee tärkeänä, että valtakunnallisia perhehoidon toimintaohjesuosituksia hyödynnetään alueellisissa toimintaohjeissa.

Kunnallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa tulee varmistaa, että toimeksiantosuhteinen perhehoito eri ryhmille sisällytetään riittävin resurssein hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.  Perhehoitoliiton liittokokous muistuttaa, ettei hyvää perhehoitoa ole ilman hyvinvoivia ja osaavia perhehoitajia. Toimeksiantosuhteisen perhehoidon alueellinen järjestäminen tukee rekrytoinnin onnistumista sekä perhehoitajien lakisääteisen ja vertaisuuteen perustuvan tuen järjestämistä, laatua ja riittävyyttä. 

Kunnallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa tulee varmistaa, että toimeksiantosuhteinen perhehoito eri ryhmille sisällytetään riittävin resurssein hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon järjestäminen alueellisesti turvaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden saada heidän tarpeisiinsa vastaavaa hyvää perhehoitoa paikkakunnasta riippumatta. Samalla turvataan perhehoidon erityisosaamista ja vastataan lisääntyvään palvelutarpeeseen resursseihin nähden viisaasti. Perhehoitoliiton liittokokous muistuttaa, että hyvin järjestetyn toimeksiantosuhteisen perhehoidon saatavuus hillitsee julkisen talouden kustannusten kasvua. 

Perhehoitoliiton liittokokous muistuttaa yhdessä tekemisen merkityksestä. Perhehoitoa järjestävien tahojen on tärkeää huolehtia siitä, että perhehoitajien erityinen asiantuntijuus on käytettävissä perhehoidon järjestämisen prosesseissa ja kehittämisessä suunnittelusta arviointiin saakka. Lisäksi toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa olevien henkilöiden ja heidän edustajiensa osallisuus ja äänen kuuleminen tulee varmistaa asiakasraadeilla tai muulla vastaavalla toiminnalla. 

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon järjestäminen alueellisesti turvaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden saada heidän tarpeisiinsa vastaavaa hyvää perhehoitoa paikkakunnasta riippumatta.

Lauantaina 24.4.2021 kokoontunut Perhehoitoliiton liittokokous kannattaa sote-uudistuksen toteutumista ja kehottaa päättäjiä ja perhehoidon toimijoita olemaan valppaina sen suhteen, että toimeksiantosuhteinen perhehoito sisällytetään hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleviin palveluihin. 

Liittokokous valitsi Perhehoitoliiton hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Hanna Hakalan (Hämeen Perhehoitajat ry), Laura Timgrenin (Pohjois-Savon Perhehoitajat ry), Hannu Haukilahden (Keski-Pohjanmaan Perhehoitajat ry) ja Stiina Hännisen (Pirkanmaan Perhehoitajat ry). Valituista Hanna Hakala istui hallituksessa myös edellisen kolmivuotiskauden.

Liittokokous järjestettiin nyt toista kertaa etäyhteyksin. Osallistujia oli yli 40. Perhehoitoliiton 24 varsinaisesta jäsenyhdistyksestä etäosallistumismahdollisuutta käytti 18 yhdistystä. 

Lisätiedot: 

Avainsanat: , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *