Neljä poikaa halaa pöydän ääressä. Neljä poikaa halaa pöydän ääressä.

Verkkokauppa

Svenska produkter

Broschyren: Vad är familjevård för äldre?

Broschyren vänder sig till äldre och deras anhöriga.

Lue lisää

God familjevård – Informationspaket om familjevård i uppdragsavtal

Informationspaketet fungerar som en källa till information i varierande frågor och situationer.

Lue lisää

Om att stärka syskonrelationerna – En handbok

Handboken hjälper dig att stärka den relationsorienterade familjevården.

Lue lisää

Rekommendationerna för god familjevård i de äldres vardag

Rekommendationerna ger familjevårdaren vägledning i vardagens val och handlingar.

Lue lisää

Sagoboken: Rävarna i det gula huset

Med hjälp av berättelsen kan man tala om livet i en familjevårdsfamilj även med mindre barn.

Lue lisää

Vardagens ordkonstpack

Ordkonstpack innehåller uppgifter, som stöder de äldres möjligheter till att göra beslut.

Lue lisää